Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 71
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2011Budowa warsztatu samochodowego z częścią socjalno-biurową i magazynową wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134/1, 134/3, 134/5 położonych w Zegartowicach, gmina Raciechowice 1. Kserokopia poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia; 3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.RGPiN.6220.1.201110-03-2011 09:2510-03-2011 08:30Urząd Gminy Raciechowice*******
1/2010Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice”RGPiN-7627/6/201021-12-2010 09:4721-12-2010 08:51Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/2/201009-09-2011 13:5609-09-2011 11:59Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE”RGPiN.6220.1.201109-09-2011 12:5909-09-2011 11:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
5/2011Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE"RGPiN.6220.1.201115-06-2011 14:0515-06-2011 12:16Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach”RGPiN-7627/5/2010/201128-03-2011 12:3428-03-2011 10:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przdsięwzięcia - „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice” realizowanego na działce nr 469/2 w miejscowości Czasław.RGPiN-7627/6/201002-02-2011 14:0602-02-2011 13:10Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.4.201319-06-2013 09:0419-06-2013 09:04Urząd Gminy Raciechowice*******
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201510-02-2015 12:5510-02-2015 12:55Urząd Gminy RaciechowiceAdam Kuc AK. TECHNOLAK
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGPiN.6220.3.201311-04-2013 10:3511-04-2013 10:35Urząd Gminy RaciechowiceECOENERGY Sp. z o.o.
z 8