Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa bezściołowa dla warchlaków - tuczników oraz budowa kwarantanny bezściołowej dla trzody chlewnej realizowanego na działce ewid. nr 228 obręb Wilkonice WRG.6220.3.201105-10-2011 09:4305-10-2011 11:03Urząd Gminy Pępowo*******
13/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni bezściołowej dla warchlaków tuczników oraz budowa kwarantanny bezściołowej dla trzody chlewnej na terenie działki ew. nr 228 obręb Wilkonice WRG.62220.3.201105-10-2011 10:4405-10-2011 11:03Urząd Gminy Pępowo*******
6/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (Top[ola 9 szt, Olcha 1 szt) WRG.6131.10.201114-02-2011 13:0514-02-2011 12:10Urząd Gminy PępowoRolniczy Kombinat Spółdzielczy Skoraszewice z/s w Krzyzankach
5/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o magazyn zbiorników - pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze. WRG.6220.1.201114-02-2011 12:1314-02-2011 11:18Urząd Gminy Pępowo*******
1/2010postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa zakładu DEBON Sp. z o.o.762-1/9/201018-11-2010 08:5318-11-2010 07:55Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
10/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowa zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o magazyn zbiorników - pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze zlokalizowanego na dz. nr 13/7, 13/24, 13/25, 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gm. PępowoWRG.6220.1.201117-05-2011 12:3817-05-2011 10:44Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
9/2011Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o magazyn zbiorników -pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze zlokalizowanego na dz. nr 13/7, 13/24, 13/25, 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gm. Pępowo.WRG.6220.1.201105-05-2011 13:1005-05-2011 11:12Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
7/2011Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo762-1/10/2010/201117-02-2011 14:2418-02-2011 12:50Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
8/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo762-1/10/2010/201128-02-2011 08:5728-02-2011 08:12Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
2/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu na działce ewidencyjnej o numerze 121/23 obręb Pępowo.762-1/8/201001-12-2010 14:0001-12-2010 13:02Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
z 62