Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1807
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
400/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr ewid.175 w miejscowości LipinyRO.6131.19.201122-10-2014 18:2122-10-2014 18:21Urząd Gminy Nowosolna*******
211/2013wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewaRO.6131.112.201321-10-2014 19:1421-10-2014 19:14Urząd Gminy Nowosolna*******
282/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 191 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 160/7 w miejscowości BoginiaRO.6131.115.201525-07-2017 15:3925-07-2017 15:39Urząd Gminy Nowosolna*******
361/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 90/2 w miejscowości KalonkaRO.6131.109.201625-07-2017 15:4025-07-2017 15:40Urząd Gminy Nowosolna*******
88/2014wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewRO.6131.49.201431-10-2014 14:1431-10-2014 14:14Urząd Gminy Nowosolna*******,*******
5/2015wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie magazynu, budowie hali magazynowej, budowie placów składowych, likwidacji istniejącego zbiornika wód opadowych oraz budowie nowego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na wody opadowe" na działkach nr ew. 299/2, 302/4, 303/11, 303/13, 303/15, 305/4, obręb Lipiny, gmina NowosolnaZP.6220.5.201525-09-2015 09:0225-09-2015 09:02Urząd Gminy Nowosolna*******
387/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 15 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 197/5 w miejscowości Stare SkoszewyRO.6131.74.201625-07-2017 15:4025-07-2017 15:40Urząd Gminy Nowosolna*******
67/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 219 i 224 w miejscowości BoginiaRO.6131.30.201525-07-2017 15:0525-07-2017 15:05Urząd Gminy Nowosolna*******
261/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 105 w miejscowości WódkaRO.6131.129.201525-07-2017 15:3925-07-2017 15:39Urząd Gminy Nowosolna*******
346/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 17 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 50/11 w miejscowości ByszewyRO.7635/60/1022-10-2014 18:2422-10-2014 18:24Urząd Gminy NowosolnaAgencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi
z 181