Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 39
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”Gpr.6220.1.202005-03-2020 13:4205-03-2020 13:42Urząd Gminy FrysztakAPL RAMPA Andrzej Prajsnar Pracownia Inżynierska
24/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalające na usunięcie drzewGpr.6131.83.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakElementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.3.201802-07-2019 12:3402-07-2019 12:34Urząd Gminy Frysztak*******
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. FrysztakGpr.6220.11.201909-12-2019 12:2709-12-2019 12:27Urząd Gminy FrysztakGmina Frysztak
4/2019wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPBI WMB Sp. z o. o.
11/2020wniosek o wydane zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gdr 1114 w Gogołowie 15 sztukGpr.6131.21.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
10/2020Wniosek o wydane decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek numer - 88/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak w ilości 1 sztuki,271 w ilości 6 sztuk,169 w ilości 3 sztuk,170/1 w ilości 2 sztuk,172/2 w ilości 9 sztuk,172/1 w ilości 4 sztuk- w obrębie Glinik Średni ,822/1 w ilości 3 sztuk,718 w ilości 5 sztuk,1005/1 w ilości 1 sztuki,1705 w ilości 4 sztuk,900 w ilości 2 sztuk,897/1 w ilości 2 sztuk- obręb Glinik Górny,1447 w ilości 3 sztuk,1676 Gogołów w ilości 1 sztuki,877/1 ilości 2 sztuki,2003 w ilości 3 sztuk,2065 w ilości 5 sztuk,2119/2 w ilości 1 sztuki,2119/1 w ilości 3 sztuk,2189/2 w ilości 4 sztuk,579 w ilości 3 sztuk,2303/5 w ilości 5 sztuk,2303/4 ilości 7 sztuk-obręb Gogołów,521/4 w ilości 2 sztuk,728/1 w ilości 3 sztuk,731 Stępina w ilości 1 sztuki,1096/1 w ilości 1 sztuk-obręb Stępina,878 ilości 11 sztuk,881 w ilości 2 sztuk, 1106 w ilości 1 sztuki-obręb Cieszyna,Gpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
12/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dgr- 285/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 2 sztuki, - 367 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 1 sztuka, - 77/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 13 sztuk, - 316/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułanki , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 1 sztuki, - 357 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułanki , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 1 sztuki, -14 położonej w obrębie ewidencyjnym Glinik Dolny , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 7 sztuk, -303 położonej w obrębie ewidencyjnym Glinik Średni , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 14 sztuk, -327/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stępina , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 2 sztuki,Gpr.6131.27.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
13/2020Wniosek o wydanie decyzjiGpr.6131.32.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakParafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Maksymilana Kolbe w Stepinie
23/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewGpr.6131.65.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
z 4