Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14
z 2
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.3.201802-07-2019 12:3402-07-2019 12:34Urząd Gminy Frysztak*******
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. FrysztakGpr.6220.11.201909-12-2019 12:2709-12-2019 12:27Urząd Gminy FrysztakGmina Frysztak
2/2019uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1802-07-2019 14:18Urząd Gminy Frysztakmgr inż. Piotr Skaza EKOCONSULTING
1/2019raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1002-07-2019 14:10Urząd Gminy Frysztakmgr inż. Piotr Skaza EKOCONSULTING
4/2019wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.8.201926-09-2019 11:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPBI WMB Sp. z o. o.
6/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGpr.6220.8.201926-09-2019 11:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725"Gpr.6220.12.201904-02-2020 14:2304-02-2020 14:23Urząd Gminy FrysztakStandard Power Development Sp. z o. o. Sp. k.
7/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.6.201930-09-2019 11:3230-09-2019 11:32Urząd Gminy FrysztakStandard Power Development Sp. z o. o. Sp. k.
9/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.5.201930-09-2019 12:2230-09-2019 12:22Urząd Gminy FrysztakStandard Power Development Sp. z o. o. Sp. k.
5/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.8.201926-09-2019 11:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
z 2