Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2599
z 260
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
422/2012Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacji bazowej sieci transmisji danych KAT 22552 Stanowice_Orange zlokalizowanej na wieży PTK Centertel w StanowicachOŚ.6221.22.201106-08-2013 13:2106-08-2013 13:21Starostwo Powiatowe w RybnikuAero 2 Sp. z o.o.
110/2016Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczneOŚ.6221.12.201629-09-2017 09:3329-09-2017 09:33Starostwo Powiatowe w RybnikuAero 2 Sp. z o.o.
55/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadówOŚ.6233.3.201201-08-2013 09:4101-08-2013 09:41Starostwo Powiatowe w RybnikuALFAcomp Dawid Matuszczyk
10/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów na terenie całego krajuOŚ.6233.6.201331-07-2013 11:1831-07-2013 11:18Starostwo Powiatowe w RybnikuAmber Eco Sp. z o.o.
12/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Bełkowskiej 6 w Czerwionce-LeszczynachOŚ.6233.5.201331-07-2013 11:1831-07-2013 11:17Starostwo Powiatowe w RybnikuAmber Eco Sp. z o.o.
259/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego w Szczejkowicach, pobór, piętrzenie i odprowadzanie wody ze stawu do stawu nr 1 a następnie prawego koryta Potoku Woszczyckiego zwanego ŁanuchOŚ.6341.36.201210-12-2013 13:2010-12-2013 13:20Starostwo Powiatowe w Rybniku*******
188/2012Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówOŚ.6233.22.201201-08-2013 10:5101-08-2013 10:51Starostwo Powiatowe w Rybniku"ANSZTEK" Anna Kaczmarczyk
223/2017Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga zezwoleniaOŚ.6221.7.201729-09-2017 09:3329-09-2017 09:33Starostwo Powiatowe w RybnikuANWIM S.A.
217/2012Informacja o odpadach niebezpiecznych wytwarzanych przez firmę APOTEFARM Sp. z o.o. w Czerwionce-LeszczynachOŚ.6232.16.201201-08-2013 10:5301-08-2013 10:53Starostwo Powiatowe w RybnikuApotefarm Sp. z o.o. "Apteki dbam o zdrowie"
506/2012Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i o sposobach gospodarowania tymi odpadami w aptekach zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Jesionka 37 oraz przy ul. Jana Pawła II 8ABOŚ.6232.32.201101-08-2013 10:5501-08-2013 10:55Starostwo Powiatowe w RybnikuApotefarm Sp. z o.o. "Apteki dbam o zdrowie"
z 260