Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4275
z 428
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
299/2011Pozwolenie wodnoprawneRG.6341.49.201130-11-2011 07:5930-11-2011 07:59Starostwo Powiatowe w LubaczowieBiuro Konstrukcyjne RejProjekt
288/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoREJ/65/GR/1258/201124-11-2011 13:2224-11-2011 13:25Starostwo Powiatowe w LubaczowieBiuro Konstrukcyjne RejProjekt
296/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego29-11-2011 07:4129-11-2011 07:41Starostwo Powiatowe w LubaczowieFirma Wielobranżowa FERENS
6/2010zezwolenie na usunięcie drzew o obwodach pnia [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących nw. nieruchomościach: obr Cieszanów, dz nr 2250/1, Świerk szt. 1[119] cm. wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnejRG.II.6114-57/201015-12-2010 12:2515-12-2010 11:28Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
269/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego GPiMK.6733.1.201110-11-2011 08:2710-11-2011 08:29Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
259/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewRG.II.613.55.201103-11-2011 10:2303-11-2011 11:31Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
38/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach pni [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących na nw.nieruchomościach: obręb Gorajec dz.ew. nr 310/3, Wierzba szt.1 [451], obręb Nowe Sioło dz.ew. nr 1250, Brzoza szt.2 [144,196] Wyrys i wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej.RG.II.613.20.201124-03-2011 09:2101-04-2011 13:19Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
281/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brusnienka projektowaną siecią wodocoągową miejscowości Nowe Sioło na działce nr ewid.115/46. GPiMK.6733.9.201123-11-2011 09:2123-11-2011 09:23Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
69/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach pni [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących na nw.nieruchomościach:obręb: Cieszanów, dz.ew. nr 1795/1, Świerk szt.1 [36] wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnejRG.II.613.42.201108-07-2011 09:5014-07-2011 07:30Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
24/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach pni [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących na nw.nieruchomościach: obręb Dachnów, dz.ew. nr 1300/1, Topola szt.2 [293,345]; dz.ew. nr 1815, Jesion szt.2 [252,255]; dz.ew. nr 1395/8, Lipa szt.4 [155,224,243,320]; obręb Nowe Sioło, dz.ew. nr 72/3, Lipa szt.4 [89,100,120,157] Wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnejRG.II.613.15.201103-03-2011 09:3703-03-2011 14:28Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Cieszanów
z 428