Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4386
z 439
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
51/2011informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania niminie dotyczy09-05-2011 11:4009-05-2011 09:43Starostwo Powiatowe w LęborkuAmicus Stanisław Mazurek Oddział Lębork
2/2010informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania niminie dotyczy03-12-2010 09:0803-12-2010 10:29Starostwo Powiatowe w LęborkuAmicus Stanisław Mazurek Oddział Lębork
12/2011zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwoleniaOŚ.6221.3.201117-03-2011 09:4718-03-2011 13:10Starostwo Powiatowe w Lęborku„ARKADA” Spółka jawna Kwidzyńscy & Sawiccy
37/2011wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznym OŚ.6230.1.201123-03-2011 13:0923-03-2011 12:46Starostwo Powiatowe w Lęborku„ARKADA” Spółka jawna Kwidzyńscy & Sawiccy
38/2011wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznym OŚ.6230.2.201129-03-2011 08:3918-04-2011 07:53Starostwo Powiatowe w Lęborku„BUDPOL” Piotr Smolarczyk
19/2011budowa urządzeń wodnych do poboru wody podziemnej, dz. nr 549/1 obręb nowa wieś lęborska OŚ.6341.13.201122-03-2011 12:4022-03-2011 11:55Starostwo Powiatowe w Lęborku*******
506/2011Zgłoszenie instalacji energetycznej oraz instalacji do magazynowania paliw płynnych eksploatowanych na terenie zakładu w Łebie przy ul. Kopernika 2 (kocioł parowy technologiczny 2,237 MW i kocioł wodny c.o. 0,231 MW) 2,504 MWOŚ.6221.52.201129-11-2011 13:2729-11-2011 13:27Starostwo Powiatowe w LęborkuDOS Sp. z o.o.
509/2011Decyzja udzielająca pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla instalacji mieszczącej się na terenie zakładu DOS Sp. z o.o. w Łebie przy ul. Kopernika 229-11-2011 13:2529-11-2011 13:25Starostwo Powiatowe w LęborkuDOS Sp. z o.o.
507/2011Wniosek o wydanie pozwolenia na wydanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji znajdującej się na terenie zakładu DOS Sp. z o.o. w Łebie ul. Kopernika 2OŚ.6224.9.201129-11-2011 13:2529-11-2011 13:25Starostwo Powiatowe w LęborkuDOS Sp. z o.o.
28/2011informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpiecznenie dotyczy07-01-2011 15:1322-03-2011 12:47Starostwo Powiatowe w LęborkuDrewcom Sp. zo.o.
z 439