Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4175
z 418
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
165/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 570 w miejscowości Iłowa.ROŚiB.613.1.103.201508-09-2015 14:1508-09-2015 14:15Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
441/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla kompleksu stawów rybnych obiekt Iłowa I- Stawy Górne położone na działce nr 474 obręb Kowalice, Gmina Iłowa pobór wody w miesiącu marcu z rowu Zarębina w km 3+242 w ilości 289650 m3, oraz dla kompleksu stawów rybnych obiekt Iłowa II- Stawy Dolne położone na działkach nr 428, nr 427, nr 425, nr 426 Obręb Kowalice , Gmina Iłowa oraz na działce nr 1381 w Iłowej pobór wody w miesiącu marcu z rowu Ziębina w km 3+242 w ilości 407000 m3. Ogólny pobór wody z rowu leśnego Ziębina dla kompleksu stawów I i II w miesiącu marcu wynosi 696650 m3 , Qmax=936,35 m3/h, Qśrd=22472,6 m3/d oraz do podtrzymania zalewu w miesiącach marzec-październik w ilości 1496680 m3, pobór jednostkowy maksymalny w czerwcu 70,00 l/s i minimalny w październiku 52,96 l/s. Ilość pobieranej wody do podtrzymania Zalewu w miesiącach marzec- październik wynosi Qśrd. = 53118,720 m3/d , oraz Qmax h = 4,20 m3/hROŚiB.6341.11.201106-02-2012 14:3806-02-2012 14:38Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
50/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. brzóz brodawkowatych, 10 szt. osiki rosnących na działce nr 579 obręb III w miejscowości Szprotawa.ROŚiB.613.1.31.201412-05-2014 10:5312-05-2014 10:53Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
191/2013Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących powierzchni dachowej budynku mieszkalnego położonego na działce nr 235/7 w Henrykowie za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej na działkę nr 234/2 położoną w Henrykowie, Gmina Szprotawa w ilości: Qmaxh = 3,84 m3/h, Qśr.d = 81,21 m3/d Qmax roczne= 296437,84 m3/rokROŚiB.6341.34.201325-07-2013 13:3225-07-2013 13:32Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
440/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody gruntowej do napełnienia stawu połozonego na działce nr 583/4 w Szprotawie w ilości 207m3, oraz na pobór wody gruntowej w celu uzupełnienia strat, które będą spowodowane parowaniem z wolnej powierzchni w ilości Qśrd= 2,07 m3/dobę Qmaxh= 0,1 m3/h, Qmaxr=755,5 m3/rok.ROŚiB.6341.32.201217-06-2013 14:4117-06-2013 14:41Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
376/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOK 4, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 469/17 w Szprotawie wylotem do rzeki Szprotawa w km 2+493 w ilości: Qśr.d. = 0,9 m3/d QRoczne = 1051,0 m3/r o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń : BZT5 - 40 O2/l ChZTCr - 150 O2/l zawiesiny ogólne - 50 mg/lROŚiB.6341.39.201204-02-2013 11:3404-02-2013 11:34Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
215/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:A. Dla kompleksu 8 szt. stawów rybnych obiekt Iłowa I- Stawy Górne położonych na działce nr 474 obręb Kowalice, Gmina Iłowa pobór wody w miesiącu marcu z rowu Ziębina w km 3+242 w ilości 289650 m3 pobór jednostkowy Q max.h= 547,20 m3/h, Qśr. d= 76,10 m3/d, zrzut wody w październiku do rowu Ziębina w km 0+850 w ilości 289650 m3, zrzut jednostkowy 0,225 m3/s : C. Ogólny pobór wody z rowu leśnego Ziębina dla kompleksu stawów rybnych położonych na działce nr 474, Obręb Kowalice wynosi 700450 m3/rok. Ilości pobieranej wody do podtrzymania zalewu w miesiącach marzec-październik wynosi ogółem 410800, Qśrd = 1436,83 m3/d oraz Qmax h = 76,10 m3/h, pobór jednostkowy maksymalny w czerwcu 21,14 l/s i minimalny w październiku 13,14 l/sROŚiB.6341.18.201215-10-2012 13:0515-10-2012 13:05Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
128/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni położonej na działce nr 418 wylotem do rowu położonego na działce nr 521 w Jeleninie, Gmina ŻagańROŚiB.6341.10.201230-05-2012 11:5230-05-2012 11:52Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
533/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód gruntowych w ilości : Qh max = 0,0132 m3/h, Qśr. d = 0,318 m3/d, Qr = 116,07 m3/rok dla zalania stawu rekreacyjnego bezodpływowego połozonego na działce nr 7 w Sierakowie.ROŚiB.6341.46.201110-02-2012 11:2510-02-2012 11:25Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
254/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. Sosna zwyczajna w ilości 7 szt. o obwodach pni: 66 cm, 54 cm, 62 cm, 65 cm, 91 cm, 66 cm, 57 cm mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce gminnej nr 3950 przy ul. Wesołej w Żaganiu.ROŚiB.613.1.112.201619-01-2017 14:3519-01-2017 14:35Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******,*******
z 418