Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 583
z 59
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
217/2014wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznychROŚB.6540.1.201423-10-2015 09:3323-10-2015 09:33Starostwo Powiatowe w ŁomżyAdrian Usługi Budowlano – Drogowe Adam Godlewski
79/2015wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopalinyROŚB.6528.1.201523-10-2015 09:3323-10-2015 09:33Starostwo Powiatowe w ŁomżyAdrian Usługi Budowlano – Drogowe Adam Godlewski
190/2014Instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczneROŚB.6221.19.201304-02-2015 12:0504-02-2015 12:05Starostwo Powiatowe w ŁomżyAERO 2 Sp.z o.o.
195/2014Instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczneROŚB.6221.26.201304-02-2015 12:2704-02-2015 12:27Starostwo Powiatowe w ŁomżyAERO 2 Sp.z o.o.
62/2014wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego stwierdzającego nielegalność urządzenia wodnegoROŚB.6341.40.201425-09-2014 10:0425-09-2014 10:04Starostwo Powiatowe w Łomży*******
152/2014Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę lasu na użytek rolnyROŚB.6164.373.201403-02-2015 08:5603-02-2015 08:56Starostwo Powiatowe w Łomży*******
68/2014wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę Doprowadzalnika A, obiektu Mątwica - Kupiski w km 1+256 - 1+266, na kanał kryty, przepust o średnicy Ø 80cm i dł. 10,0 m, na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 1030 i 1031 obręb wsi Kupiski Stare, gm Łomża.ROŚB6341.43.201425-09-2014 11:2925-09-2014 11:29Starostwo Powiatowe w Łomży*******
8/2014wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - krytego rowu, przepustuROŚB.6341.5.201409-09-2014 11:2509-09-2014 11:25Starostwo Powiatowe w Łomży*******
97/2014Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny, działka 393 Nowy Cydzyn pow 0,42 haROŚB.6164.106.201403-12-2014 13:3603-12-2014 13:36Starostwo Powiatowe w Łomży*******
201/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadówROŚB.6020.2.201204-02-2015 13:3804-02-2015 13:38Starostwo Powiatowe w ŁomżyAuto - Naprawa Boć Maciej
z 59