Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11823
z 1183
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
58/2011Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o. o. RZE22717 Cmolas". 1. Kopie map ewidencyjnych. 2. Karta informacyjna (3egz) 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów 4. Zapis elektroniczny.WOOŚ.4232.1.2011.JG-111-01-2011 10:2711-01-2011 12:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieAero 2 Sp. zo. o.
783/2011Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali przemysłowej wraz z częścią biurowo - socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu - Obszar A na działkach nr ewidencyjny 34/15, 34/14, 35/1, 35/5 przy ulicy Wojska Polskiego 3, gmina MielecWOOŚ.4242.11.22.2011.MG26-11-2011 03:1526-11-2011 03:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieAgencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. z/s w Mielcu,EKO-PROJEKT-Zespół Usług Ekologicznych Wiesław Cypryś
285/2011Ustalenie warunków prowadzenia robót dla zadań pn.: Wariantowa koncepcja ochrony przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych ilości opadowych i roztopowych z obszarów przemysłowych (obszar B- tereny osiedla Wojsław usytuowane w Gminie Miejskiej Mielec). WPN.670.1.3.2011.JSz-425-03-2011 09:0714-04-2011 05:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieAgencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji Mkm Perfekt
522/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy22-07-2011 07:4022-07-2011 10:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieAGRO - ESTRY s.c.
226/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy19-05-2011 10:3906-06-2011 06:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieALUMETAL Gorzyce Spółka z o.o.
611/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy15-09-2011 15:1222-09-2011 07:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieALUMETAL Gorzyce Spółka z o.o.
2011/E/0180Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy21-09-2011 09:0022-09-2011 07:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieArmatoora S.A.
415/2011Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie liści i łodyg czosnku niedźwiedziego na terenie miejscowości Miejsce Piastowe w powiecie krośnieńskim. uzupełnienia do wnioskuWPN.6400.8.2011.RN-1004-05-2011 11:0806-06-2011 07:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie"Aronia" Zakład Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego, Stanisław Nowak
274/2011Wydanie zezwolenia na fotografowanie kraski w miejscowościach Wilcza Wola, Budy Łańcuckie i Dębina na terenie województwa podkarpackiego. WPN.6402.52.2011.RN-206-04-2011 07:5914-04-2011 05:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieArtur Gerersdorf
437/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy22-06-2011 09:2024-06-2011 06:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBeton-Bud Sp. z o.o.
z 1183