Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4982
z 499
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▼
Akcja
93/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 149 w obrębie Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica.ROS.6220.19.201918-05-2020 09:3118-05-2020 09:31Urząd Miejski w Trzebnicy
94/2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,14 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 202 w miejscowości Skoroszów, gm. Trzebnica.ROS.6220.15.201918-05-2020 09:3118-05-2020 09:31Urząd Miejski w Trzebnicy
29/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 166 w obrębie Blizocin, gmina Trzebnica.ROS. 6220.9.202018-05-2020 09:3118-05-2020 09:31Urząd Miejski w Trzebnicy
87/2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica-Skoroszów.ROS.6220.14.201924-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
88/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,05 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 300/9 i 300/29 w miejscowości Marcinowo, gm. Trzebnica.ROS.6220.18.201924-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
89/2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 7,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 230/1 i 231/1 w miejscowości Ujeździec Wielki, gmina Trzebnica.ROS.6220.16.201924-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
90/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 35/1 w obrębie Małuszyn, gm. Trzebnica.ROS.6220.4.201924-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
91/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 79/1 i 82 w obrębie Koczurki.ROS.6220.8.201924-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
26/2020Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako Innowacyjnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego (dz. nr 22/3, 21/19, 23/2 i 24/2 AM 8 obręb Trzebnica).ROS.6220.3.202024-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
27/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – dz. nr 286/4 obręb Ujeździec Mały 80, gm. Trzebnica.ROS.6220.4.202024-03-2020 14:5324-03-2020 14:53Urząd Miejski w Trzebnicy
z 499