Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▼
Akcja
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 480/2 o mocy do 2,0 MW (obręb Pępowo)WRG.6222.4.202109-02-2021 14:2309-02-2021 14:23Urząd Gminy Pępowo*******
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanki - etap IIWRG.6220.2.202126-01-2021 09:0626-01-2021 09:06Urząd Gminy PępowoBiuro Projekoowe
25/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Siedlec -Pępowo"WRG.6220.9.202029-12-2020 10:2129-12-2020 10:21Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
24/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 279,86 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 200 w miejscowości Pasierby gmina Pępowo, powiat Gostyński, województwo Wielkopolskie"WRG.6220.10.202001-12-2020 09:5701-12-2020 09:57Urząd Gminy Pępowo*******
23/2020Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWRG.6733.15.202001-09-2020 14:0301-09-2020 14:03Urząd Gminy Pępowo*******
22/2020Wniosek o ustalenie warunków zabudowyWRG.6730.18.202019-08-2020 11:4319-08-2020 11:43Urząd Gminy Pępowo*******
21/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Siedlec - Pępowo"WRG.6220.10.202011-08-2020 11:5911-08-2020 11:59Urząd Gminy PępowoPowiat Gostyński
20/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Legalizacja kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo".WRG.6220.4.201628-07-2020 14:1028-07-2020 14:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
19/2020Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 300, położonej w miejscowości Wilkonice, obręb Wilkonice, gmina Pępowo.WRG.6730.3.202016-07-2020 13:4116-07-2020 13:41Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
18/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Pępowo 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. 476/6 obręb Pępowo”.WRG.6220.8.202010-07-2020 12:0910-07-2020 12:09Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 62