Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 24691
z 2470
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
Infoos/13/12/67744A/1990o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod opadowych z bazy przy ul. Stary dwor 9 w gdańsku do Martwej WisłyWŚ.III.6341.66.201202-01-1990 00:0002-01-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuLotos Petrobaltic S.A.      
Infoos/EI/II//59963B/1990decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa osiedla mieszkaniowego "Błekitna Fala" w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej, na terenie działki nr 1/1 w obrębie 51WŚ/I/7639/II/1/2011/EI/139917-01-1990 00:0017-01-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuUrząd Miejski w Gdańsku      
Infoos/12/37282B/1990Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wgłębne wykopów budowlanych przy pomocy igłofiltrów dla budowy kanalizacji sanitarnej w Gdańsku w dzielnicy Osowa, Barniewice, Klukowo (zadanie VII), dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 50WŚ-III-62100-12/07/D/JN28-01-1990 00:0028-01-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuUrząd Miejski w Gdańsku      
Infoos/WUAiOZ/63480B/1990decyzja o pozwoleniu na budowę zakładu produkcji betonu w Gdańsku przy ul. Keplera 28 działka nr ew. 9/1 obręb 3WUAiOZ-I-6740.930-6.2011.1-BM/JJ.13094701-02-1990 00:0001-02-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska      
Infoos/334/07/38017A/1990usunięcie drzewWŚ.II.7635/5n/22/200723-02-1990 00:0023-02-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuMiędzynarodowe Targi Gdańskie S.A.      
Infoos/328/07/37947A/1990usunięcie drzewWŚ.II.7635-218/200723-02-1990 00:0023-02-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuZespół Szkół Samochodowych      
Infoos/wuaioz/67359B/1990pozwolenie na budowę Centrum Dystrybucyjnego JMD SA w Gdańsku przy ul. Maszynowej dz. 509/18 obr. 35WUAiOZ-I-6740.1277-6.2012.1-BM.15509704-03-1990 00:0004-03-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków      
Infoos/4/08/48051A/1990wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z kanalizacji deszczowej obiektu przy ul. Bysewskoiej w Gdańsku dz. 492/15 i 492/24WŚ-III-62100-10/08/JN08-03-1990 00:0008-03-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuVIA MEDICA Sp. z o.o., sp. komandytowa      
Infoos/6/08/48056A/1990wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod opadowych do rowu z obiektu na dz. 121/3 przy ul. Miałki Szlak 52 w GdańskuWS -III-62100-19/08/JN08-03-1990 00:0008-03-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuSKKW Sp. z o.o.      
Infoos/5/08/48054A/1990wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej z ujęcia dz. 505/26 przy ul. Grzybowej w GdańskuWŚ-III-62100-15/08/JN08-03-1990 00:0008-03-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuL.W      
z 2470