Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7300
z 730
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2008/E/0033Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko04-11-2008 15:2114-11-2008 13:24Urząd Miejski Grudziądz
2008/H/0001Pismo w sprawie zgłoszenia instalacji energetycznej znajdującej się na terenie Intermax Sp. z o.o. przy ulicy Chełmińskiej 121 w GrudziądzuGK.I.7642-1-1/0823-09-2008 15:2014-11-2008 13:24Urząd Miejski Grudziądz
2008/H/0002Pismo w sprawie zgłoszenia instalcji do przetaczania paliw na terenie stacji paliw PKN ORLEN przy ulicy Paderewskiego w GrudziądzuGK.I.7642-1-2/0823-09-2008 15:2614-11-2008 13:25Urząd Miejski Grudziądz
2008/E/0005Raport o oddziaływaniu na środowisko23-07-2008 14:1914-11-2008 13:35Urząd Miejski Grudziądz
2008/E/0004Raport o oddziaływaniu na środowisko23-07-2008 12:4914-11-2008 13:35Urząd Miejski Grudziądz
2008/E/0003Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko30-05-2008 12:3614-11-2008 13:35Urząd Miejski Grudziądz
2009/I/0016Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu WZU S.A. przy ulicy Parkowej 42 w Grudziądzu24-02-2009 10:4220-03-2009 13:19Urząd Miejski Grudziądz
2009/I/0018Odmówienie nałożenia obowiązku wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego (szlifiernia) znajdującego się na terenie nieruchomości przy ulicy Maciejkowej 19 w Grudziądzu24-03-2009 11:1024-03-2009 10:12Urząd Miejski Grudziądz
2009/I/0013Umorzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na częściowe wycięcie roslin ( grążeli żółtej) z powierzchni Jeziora Rudnickiego13-02-2009 14:0424-03-2009 10:20Urząd Miejski Grudziądz
2009/I/0017Umorzenie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko zakładu CENTROSTAL Grudziądz Sp. z o.o. przy ulicy Budowlanych 3 w Grudziądzu24-03-2009 10:5524-03-2009 10:20Urząd Miejski Grudziądz
z 730