Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 101
z 11
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzeska Wola, Leopoldów, gm. Białobrzegi"GPiGG.7624/7/2007/EP10-04-2007 15:2411-04-2007 05:42Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/B/0001postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzeska Wola i Leopoldów, gm. BiałobrzegiGPiGG.7624/7/2007/EP11-04-2007 12:3611-04-2007 10:38Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/A/0002wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rezlizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowejGPiGG.7624/8/2007/EP18-04-2007 12:1318-04-2007 10:26Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/B/0002postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn "rozbudowa budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o jedno stanowisko na działce nr ewid. 1280 w Białobrzegach, przy ul. 11-go Listopada 16".GPiGG.7624/8/2007/EP27-04-2007 10:2527-04-2007 08:27Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/B/0003Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Brzeska Wola, Leopoldów, gm. Białobrzegi".GPiGG.7624/8/2007/EP17-05-2007 14:1117-05-2007 12:14Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/B/0004decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n."rozbudowa budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o jedno stanowisko na działce nr ewid. 1280 w Białobrzegach, przy ul. 11-go Listopada 16".GPiGG.7624/8/2007/EP29-05-2007 09:3529-05-2007 09:38Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/B/0005decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "budowa hali magazynowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku produkcyjnego dla potrzeb Zakładu Mięsnego "Krzyżanowscy" w Białobrzegach, przy ul. Żeromskiego 94/104"GPiGG.7624/6/2007/EP29-05-2007 11:3629-05-2007 09:38Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/A/0003wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rezlizację przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu remontu- odnowy drogi powiatowej 1124W Turno-Brzeźce, odcinek od drogi krajowej nr 48 - Turno od km 0+380 do km 1+660, długość 1.280 km, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego".GPiGG.7624/9/2007/EP06-06-2007 08:4606-06-2007 07:34Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/A/0004wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rezlizację przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji - przebudowie drogi powiatowej 1126W Białobrzegi - Bobrek, odcinek Białobrzegi - Mikówka od km 3+000 do km 5+100, długość 2.100 km, szerokość 5,5 mb, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego".GPiGG.7624/10/2007/EP06-06-2007 08:5706-06-2007 07:34Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2007/A/0005wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rezlizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci wodociągowej z przyłączami do posesji nr ewid. 2053/1 i 2053/2 w miejscowości Sucha, ul. Białobrzeska, gm. Białobrzegi".GPiGG.7624/11/2007/EP06-06-2007 09:3206-06-2007 07:34Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
z 11