Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 360
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2, 3236/4 i 1621, położonych obrębie ewidencyjnym Lipinki, w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie" Karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo.6220.1.201109-03-2011 12:1509-03-2011 11:22Urząd Gminy w Warlubiu*******
2/2011Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4240.284.2011.ADS z dnia 21.03.2011r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2, 3236/4 i 1621, położonych obrębie ewidencyjnym Lipinki, w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie."nie dotyczy04-04-2011 15:3504-04-2011 13:37Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3/2011Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, znak: N.NZ -4202-3/60/11 z dnia 17.03.2011r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2, 3236/4 i 1621, położonych obrębie ewidencyjnym Lipinki, w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie."nie dotyczy04-04-2011 15:2304-04-2011 13:37Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
4/2011Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2, 3236/4 i 1621, położonych obrębie ewidencyjnym Lipinki, w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie”.6220.1.201113-04-2011 14:0813-04-2011 12:12Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
5/2011Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2, 3236/4 i 1621, położonych obrębie ewidencyjnym Lipinki, w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie.”6220.1.201113-04-2011 14:0113-04-2011 12:12Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
6/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa myjni samochodów ciężarowych i osobowych oraz warsztatu wulkanizacyjnego wraz z zapleczem socjalno - magazynowym na działce ewidencyjnej nr 251/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, w miejscowości Płochocinek, gm. Warlubie”. Karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych6220.2.201114-04-2011 08:5814-04-2011 07:03Urząd Gminy w Warlubiu*******
7/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego i wiaty na budynek produkcyjno – składowy do produkcji brykietu i peletu ze słomy na działce ewidencyjnej nr 10/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorsk, w miejscowości Komorsk, gm. Warlubie”. Karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych6220.3.201113-06-2011 11:0713-06-2011 09:12Urząd Gminy w Warlubiu*******
8/2011Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wzywające do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa myjni samochodów ciężarowych i osobowych oraz warsztatu wulkanizacyjnego wraz z zapleczem socjalno - magazynowym na działce ewidencyjnej nr 251/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocinek w miejscowości Płochocinek, gm. Warlubie."nie dotyczy12-06-2011 18:0813-06-2011 09:44Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
9/2011Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, znak: N.NZ-4202-6/115/11 z dn. 01.06.2011r. o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: Budowa myjni samochodów ciężarowych i osobowych oraz warsztatu wulkanizacyjnego wraz z zapleczem socjalno - magazynowym na działce ewidencyjnej nr 251/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocinek w miejscowości Płochocinek, gm. Warlubie."nie dotyczy12-06-2011 18:2613-06-2011 09:44Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
10/2011Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, znak: N.NZ - 4202-9/134/11 z dn. 21.06.2011r. o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego i wiaty na budynek produkcyjno – składowy do produkcji brykietu i peletu ze słomy na działce ewidencyjnej nr 10/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorsk, w miejscowości Komorsk, gm. Warlubie”.nie dotyczy24-06-2011 15:0324-06-2011 13:07Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
z 36