Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 46
z 5
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2/2017Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak.13-09-2017 07:5913-09-2017 07:59Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
1/2017Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak13-09-2017 07:5913-09-2017 07:59Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
3/2017UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 13 września 2017 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i RakRI.6721.1.2016.201715-09-2017 13:3815-09-2017 13:38Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
1/2018Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoRI.6721.1.2017.201829-03-2018 11:3729-03-2018 11:37Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
2/2018Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoRI.6721.2.2017.201812-04-2018 14:4512-04-2018 14:45Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
3/2018UCHWAŁA NR XXV/165//2017 RADY GMINY W SKRWILNO z dnia 27.04 2017 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skudzawy i Nowe Skudzawy, gmina Skrwilno.RI.6721.3.2017.201826-04-2018 13:1226-04-2018 13:12Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
6/2018Uchwała Nr XXXV/224/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina Skrwilno.RI.6721.5.2017.201827-04-2018 13:4427-04-2018 13:44Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
5/2018Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gm. Skrwilno27-04-2018 13:4427-04-2018 13:44Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
4/2018Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gm. Skrwilno27-04-2018 13:4427-04-2018 13:44Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
8/2018Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno.RI.6721.2.2017.201807-09-2018 13:2007-09-2018 13:20Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
z 5