Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2317
z 232
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/B/0001decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz działki nr 2/2 w Wojnowie i 67/1,70,73/1 w Osówcu7331-2/28/0710-05-2007 12:4331-05-2007 07:28Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0011decyzja zezwalająca na wycinke drzew na działce nr 174/11 w Trzemiętowie7113/08/0710-05-2007 13:4329-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0008decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działkach 32/21 i 35/5 w Gliszczu7113/05/0710-05-2007 13:4929-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0003deczja zezwalająca na wycinkę jednej wierzby na działce nr 265/1 w Zielonczynie7113/02/0710-05-2007 12:4229-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0002decyzja zezwalająca na wycinke trzech topoli na działce nr 66 w Murucinie7113/01/0710-05-2007 13:5029-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0009decyzja zezwalająca na wycinke dwóch topoli na dziłce 168/5 w Mochlu7113/06/0710-05-2007 13:3429-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0015decyzja zezwalajaca na wycinke 21 drzew przy drogach powiatowych7113/14/0711-05-2007 13:2229-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0013wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi osiedlowej przez działki 69,76 i 194/1 w Kruszynie7331-2/2/0711-05-2007 13:1129-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0016decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej wraz z jej powiązaniami ze stacji Krapiewo do projektowanej stacji w Wierzchucicach7331-2/29/0611-05-2007 13:4429-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0004wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew na działce 44/2 w Łukowcu09-05-2007 10:2629-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
z 232