Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 112
z 12
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2008/A/0002Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wyciągu narciarskiego wraz z instalacją naśnieżania, instalacją zasilania i oswietlenia, schodami do zejścia z parkingu oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 172/5, 173/1, 275/4, 172/9, 275/5, 286, 275/10, 342 i 349 położonych w miejscowości Czarnorzeki.21-07-2008 09:3421-07-2008 07:41Urząd Gminy w Korczynie
2008/B/0001Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu p pddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wyciągu narciarskiego wraz z instalacją naśnieżania, instalacją zasilania i oswietlenia, schodami do zejścia z parkingu oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 172/5, 173/1, 275/4, 172/9, 275/5, 286, 275/10, 342 i 349 położonych w miejscowości Czarnorzeki.21-07-2008 11:4121-07-2008 12:24Urząd Gminy w Korczynie
2008/A/0003Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa Kanalizacji Sanitarnej Korczyna-Leszczyny" zlkoalizowanego na działkach nr 100/1, 100/2, 101, 140, 141, 143/1, 143/2, 144, 287, 288, 338, 339, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6, 340/7, 340/8, 340/9, 340/10, 341, 342/1, 342/2, 2480, 285/1, 289/1, 289/6, 289/7, 289/8, 290, 291/1, 332, 334/2, 334/3, 334/4, 335, 336, 337, 2544, 2545, 271, 272, 273, 274, 286, 294/1, 296/12, 289/9, 293/2, 294/2, 296, 340/4 położonych w miejscowości Korczyna.21-07-2008 14:3821-07-2008 12:46Urząd Gminy w Korczynie
2008/B/0003Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :„Budowa wyciągu narciarskiego wraz z instalacją naśnieżania, instalacją zasilania i oświetlenia, schodami do zejścia z parkingu oraz towarzyszącą infrastrukturą”.25-08-2008 08:3025-08-2008 06:33Urząd Gminy w Korczynie
1/2012„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska”GK.6220.3.201221-06-2012 12:4821-06-2012 12:48Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
2/2012Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p” w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6.500m.GK.6220.6.201221-06-2012 14:1021-06-2012 14:10Urząd Gminy w Korczynie
3/2012POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia będącego przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p” w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6.500m,GK-6220.6.201220-07-2012 08:2920-07-2012 08:29Urząd Gminy w KorczynieGmina Korczyna z siedzibą: ul. Rynek 18a 38-420 Korczyna
4/2012wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana koncesji na wydobywanie piaskowca istebniańskiego ze złoża „Wola Komborska-Działy” poprzez ustanowienie nowego obszaru i terenu górniczego „Wola Komborska-Działy 2” na działkach o nr ewid. 484, 489, 483/2, 512/2, 513, 514 położonych w miejscowości Wola Komborska.GK 6220.9.201224-09-2012 13:3224-09-2012 13:32Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
5/2012DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p” w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6.500mGK.6220.6.201211-10-2012 12:5911-10-2012 12:59Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
6/2012Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana koncesji na wydobywanie piaskowca istebniańskiego ze złoża „Wola Komborska-Działy” poprzez ustanowienie nowego obszaru i terenu górniczego „Wola Komborska-Działy 2” na działkach o nr ewid. 484, 489, 483/2, 512/2, 513, 514 położonych w miejscowości Wola Komborska.GK.6220.9.201206-11-2012 16:0706-11-2012 16:07Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
z 12