Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2631
z 264
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2006/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa i remont tartaku w Wiśniowej"BRG.7624-2/.../-0515-05-2006 14:4406-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa mostu na potoku "Niedźwiadek" w miejscowości Węglówka, Gmina Wiśniowa na działakach Nr: 2663, 2665, 3, 1887, 1890, 1886, 1889 obręb Węglówka".BRG.7624-3/.../0515-05-2006 15:0306-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Wiśniowa i Poznachowice Dolne"BRG.7624-1/.../0515-05-2006 14:3906-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0001Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w . Wiśniowa i Poznachowice Dolne".BRG.7624-1/1/0515-05-2006 15:3106-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Kanalizacja sanitarna w prawobrzeżnej częsci Wiśniowej".BRG.7624-4/.../0515-05-2006 15:1306-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi powiatowej Poznachowice - Lipnik p. Glichów Nr 18258 od km 0 + 010 do km 3 + 368 działki nr ewid. 77, 118, 518".BRG.7624-1-1/0606-06-2006 10:5206-06-2006 09:08Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie przebudowy przepustu na działkach 871, 887, 404, 872, 886, 888 (koło Surowieckiego) w Lipniku"BRG.7624-2-1/0606-06-2006 11:0506-06-2006 09:08Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0002Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i remont tartaku"BRg.7624-2/1/0506-06-2006 10:2206-06-2006 09:08Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0006Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie przebudowy przepustu na potoku Lipnik (Dz.404) na działkach 632, 605, 607/2, 631/6, 632, 633/5, 470 wraz z dojazdami"BRG.7624-2-1/0606-06-2006 11:0206-06-2006 09:08Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0004Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. "Kanalizacja sanitarna w prawobrzeżnej częsci Wisniowej"Brg.7624-4/5/0507-06-2006 09:0607-06-2006 07:38Urząd Gminy Wiśniowa
z 264