Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 273
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/B/0001Pozytywne zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez firmę PPHU ABBA-EKOMED SP. z o.o. ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń na terenach zamkniętych województwa Dolnośląskiego, w tym na terenie gminy Oleśnica.RGNiOŚ.7660-01/0716-01-2007 09:4116-01-2007 09:04Urząd Gminy Oleśnica
2007/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na: działkach Nr 279, 18/1, 19/1, 21/1, 17/4, 18/4, 19/4, 21/3, 3/3, 25/2, 82/14, 82/13, 81/2, 293, 76/5, 13/6, 14/11, 14/18, 14/27, 14/42, 14/49, 14/33, 9/5, 7/1, 6/6, 23/21, 23/57, 23/37, 23/10, 1/6, 2/6, 23/35, 23/29, 23/49, 23/43, 1/10, 23/59, 22/13, 22/14, 24/36, 24/29, 24/22, 291, 24/19, 24/20, 24/3, 24/4, 24/5, 323, 24/8 oraz 24/1 obręb Osada Bystre, gm. Oleśnica.RGNiOŚ.7624 - 4/0708-02-2007 12:5323-03-2007 11:09Urząd Gminy Oleśnica
2007/B/0003Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika na gaz o pojemności 4,85 m3 na działce Nr 198/9, obręb Ligota Mała, gm. Oleśnica.RGNiOŚ.7624.- 21/D/06/723-03-2007 08:4223-03-2007 11:09Urząd Gminy Oleśnica
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie podziemnego zbiornika na gaz w miejscowości Cieśle, gmina OleśnicaRGNiOŚ 7624-1/0708-02-2007 09:2523-03-2007 11:09Urząd Gminy Oleśnica
2007/A/0003Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr 129/7, 129/8, 129/9, 129/12, 129/16 i 129/17 obręb Świerzna, gm. Oleśnica.RGNiOŚ.7624-8/0723-03-2007 12:1323-03-2007 11:15Urząd Gminy Oleśnica
2007/A/0004Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Ligota Mała" w granicach obszaru górniczego "Ligota Mała" na działce nr 543 obręb Ligota Mała, gm. Oleśnica.RGNiOŚ.7624-7/0723-03-2007 12:1923-03-2007 11:21Urząd Gminy Oleśnica
2007/B/0004Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscu istniejącej stacji nr 5121 PKN ORLEN na działce Nr 320/2 obręb Smardzów, gm. OleśnicaRGNiOŚ.7624-6/0723-03-2007 12:5723-03-2007 12:01Urząd Gminy Oleśnica
2007/A/0005Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscu istniejącej stacji nr 5121 PKN ORLEN na działce Nr 320/2 obręb Smardzów, gm. OleśnicaRGNiOŚ.7624-6/0723-03-2007 12:5823-03-2007 12:01Urząd Gminy Oleśnica
2007/B/0005Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 1050 RLM na działkach Nr 318, 331 i 260 obręb Bystre, gm. Oleśnica.RGNiOŚ.7624.- 7/0723-03-2007 13:0723-03-2007 12:13Urząd Gminy Oleśnica
2007/A/0006Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 1050 RLM na działkach Nr 318, 331 i 260 obręb Bystre, gm. Oleśnica.RGNiOŚ.7624.- 7/0723-03-2007 13:1123-03-2007 12:13Urząd Gminy Oleśnica
z 28