Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2172
z 218
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/B/0011uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięzwięcia: przebudowa drogi gminnej o długości 1109,32 m w miejscowości SikoraWR. 7633-8/0701-06-2007 10:0412-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0019uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności 750 m3, zbiornika - przepompowni o pojemności 30 m3 i zbiornika na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w Woźnejwsi, gm. RajgródWR. 7633-13/0701-06-2007 13:3612-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0022uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa obory o obsadzie 38 DJP ( w systemie ściółkowym), dwóch płyt gnojowych o powierzchni 66,5 m2 każda, dwóch zbiornikó na gnojówkę o pojemności 57 m3 każdy w gospodarstwie o docelowej obsadzie 45 DJP we wsi Grozimy, gm. GrajewoWR. 7633-15/0704-06-2007 09:4912-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0014uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 1834 B na odcinku w miejscowości Barwiki, gm. Radziłów, polegającej na ułożeniu warstwy bitumicznej, budowie chodnika i kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu przydrożnych rowówWR. 7633-11/0701-06-2007 11:3512-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0003uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa, w istniejącym gospodarstwie o obsadzie 60 DJP, obory o obsadzie 44,2 DJP w systemie ściółkowym głębokim oraz budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 we wsi RakowoWR. 7633-1/0731-05-2007 09:3412-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0005uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni ulic i chodników w ul. Krzywej i Wilczewo w GrajewieWR. 7633-3/0731-05-2007 11:2712-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0012uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 1815 B- Wąsosz - Komosewo - Bagienice o długości 5480 m w obrębie miejscowości Wąsosz i BagieniceWR. 7633-9/0701-06-2007 10:5212-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0009uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa obory bezściółkowej na 50 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 600 m3 w gospodarstwie o obsadzie 60 DJP we wsi Sojczyn BorowyWR. 7633-6/0701-06-2007 09:5012-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0021uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa obory na 50 DJP, zbiornika na gnojówkę o pojemności 90 m3, płyty gnojowej o powierzchni 120 m2, zbiornika na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 we wsi Uścianki, gm GrajewoWR. 7633-14/0701-06-2007 13:4912-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0006uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Konstytucji 3-go Maja w GrajewieWR. 7633-2/0731-05-2007 11:3312-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
z 218