Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 471
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Obwodnica miasta Nowogród Bobrzański-w ciągu drogi krajowej nr 27 Zielona Góra -Żary-Przewóz.26-11-2007 12:1327-11-2007 06:31Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/B/0001Decyzja określająca dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie obwodnicy miasta Nowogród Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27 środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.ŚR.II.ANow.66130-2/0728-11-2007 11:3928-11-2007 10:40Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/A/0004Wniosek w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Szprotawa w ciągu drogi krajowej nr 12.ŚR.II.ANow.66130-43/0729-11-2007 10:3129-11-2007 09:49Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/E/0002Raport o oddziaływaniu na środowisko autostrady A-18 na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice" (km 0+633 - km 71+533).29-11-2007 10:5829-11-2007 10:08Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/B/0002Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Szprotawa w ciągu drogi krajowej nr 12.ŚR.II.ANow.66130-43/0729-11-2007 11:1529-11-2007 10:16Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/A/0005Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie kanaliacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek oraz przepompowniami scieków w m. Mierczany, Gądków Wielki i Gadków Mały wraz z budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Gądków Gądków Wielki-Gądków Mały oraz wodociągu pomiędzy miejscowościami Gądków Wielki-Gądków Mały z przyłączami.ŚR.II.ANow.66130-42/0729-11-2007 11:4629-11-2007 10:49Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/A/0003Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Szprotawa w ciągu drogi krajowej nr 12.ŚR.II.ANow.66130-44/0729-11-2007 12:1329-11-2007 12:53Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/A/0002Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ptrzedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-18 na odcinku: węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice" w granicach województwa lubuskiego.ŚR.II.ANow.66130-45/0730-11-2007 09:1630-11-2007 10:04Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Nowogrod Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27.ŚR.II.ANow.66130-2/0730-11-2007 09:2730-11-2007 10:04Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/E/0001Raport o oddziaływaniu na środowisko.09-01-2008 12:2509-01-2008 11:27Lubuski Urząd Wojewódzki
z 48