Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 162
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2015„Budowa ośrodka wypoczynkowo - konferencyjnego, wyposażonego w zbiornik wodny do rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych, bazę noclegową i konferencyjno- gastronomiczną, zaplecze parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 404/2 położonej w msc. Sokołów Dolny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski”BOŚiGM.6220.2.201508-12-2015 15:2008-12-2015 15:20Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
16/2012„Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrownia biogazowa „PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Sobków, na dz. ew. nr 163BOŚiGM.6220.3.201224-10-2012 15:1624-10-2012 15:16Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
14/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BPPID.6220.10.2018.2019 dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa o długości ~ 3 500 m” planowanego do realizacji na działkach: - nr ewid. 1305, 417, 425 i 1172, obręb 0014 Mzurowa, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie,- nr ewid. 844, 849 i 850, obręb 0011 Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, wojewódzko świętokrzyskie, -nr ewid. 1064 obręb 0014 Lasków gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.BPPID.6220.10.2018.201928-06-2019 13:5728-06-2019 13:57Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
7/2016Zawiadomienie w sprawie wydania na wniosek „BBC Czaja” Stanisław Czaja, Nagawczyna 234 A, 39-200 Dębica decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Udokumentowanie złoża i wydobywanie piasków na terenie wsi Brzegi i Brzeźno w gminie Sobków” w granicach działki o nr ewid. 569, oraz części działki o nr ewid. 570 we wsi Brzegi i część działek o nr ewid. 7/7 , 7/10, 7/11, 7/9 we wsi Brzeźno, w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim.BOŚiGM.6220.1.2015-201629-04-2016 14:5529-04-2016 14:55Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
10/2014Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozszerzenie sposobu użytkowania budynku warsztatu samochodowego mechaniki pojazdowej i stacji kontroli pojazdów o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową wiaty magazynowej oraz punktem skupu złomu na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Miąsowa, gm. Sobków ( działki o nr ewid.: 134/1,134/2)".BOŚiGM.6220.8.2013-201418-04-2014 12:2218-04-2014 12:22Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
28/2013Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działce o nr 373 w miejscowości Brzegi gmina Sobków"BOŚiGM.6220.6.201323-12-2013 15:3123-12-2013 15:31Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
7/2012Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sprządzenia zmiany Nr 1 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmującego teren sołectw : Jawór,Karsy i Lipa ,gmina Sobków"BOŚiGM.6722.1.201224-05-2012 11:3224-05-2012 11:32Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
11/2013Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrociepłownia biogazowa „PRIMECO" Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 163, w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, gmina Sobków.BOŚiGM.6220.3.2012-201325-06-2013 13:2825-06-2013 13:28Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
10/2013Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl ( 2928 DJP ) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4, 440/5"BOŚiGM.6220.2.201320-06-2013 14:4520-06-2013 14:45Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
4/2017Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Blidowie zastawki piętrzącej na cieku - Dopływ Cieku od Korytnicy” dla potrzeb budowy stawu rekreacyjnego na terenie działek o nr ewid. 1157, 1053, 1155 obręb Korytnica, gmina Sobków.BOŚiGM.6220.11.2016.201727-01-2017 14:5427-01-2017 14:54Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 17