Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 511
z 52
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/B/0004środowiskowe warunki zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z paszarnia o obsadzie 40 DJP, silosa na zboże o poj. 100 ton, otwartego zbiornika na gnojowicę o poj. 360 m sześć. na działce nr 17/4 w m. Kamińskie Pliszki. Łączna obsada w gospodarstwie 74 DJP.GKM.7624-2/0703-07-2007 07:5203-07-2007 05:56Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0009środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w m. Brzozowo PankiGKM.7624-4/0703-09-2007 13:2403-09-2007 11:33Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0010środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Kamińskie PliszkiGKM.7624-5/0703-09-2007 14:4103-09-2007 12:45Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0011środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 107575B w m. GbarysinGKM.7624-6/0706-09-2007 07:2206-09-2007 05:24Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0006środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory ściołowej do łącznej obsady 70 DJPGKM.7624-3/0717-07-2007 07:4317-07-2007 05:45Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0012środowiskowe uwarunkowania przebudowy dróg gminnych w m. Zdrody NoweGKM.7624-7/0725-09-2007 08:3125-09-2007 06:34Urząd Gminy Poświętne
2008/B/0006zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. JózefinGKM.7624-1/0803-04-2008 08:3503-04-2008 06:37Urząd Gminy Poświętne
2008/B/0005zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w Pietkowo - TurekGKM.7624-2/0803-04-2008 08:2903-04-2008 06:31Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0005zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Kamińskie PliszkiGKM.7624-5/0706-07-2007 08:0906-07-2007 06:13Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0007zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. GabrysinGKM.7624-6/0724-07-2007 08:4324-07-2007 06:46Urząd Gminy Poświętne
z 52