Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1118
z 112
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2014Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązujacego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. Zamkową i ul. Grobelną.UR-I.6721.1.201427-06-2016 15:2427-06-2016 15:24Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
22/2014Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązujacego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. „Grota” Roweckiego, ul. Grobelną i rzeką Dobrzynką.UR-I.6721.2.201418-04-2016 08:5418-04-2016 08:54Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
128/2016Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana m.in. na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 29-116/9 i 29-116/10 położonych przy ulicy Podmiejskiej 65EUR-I.6721.8.201530-12-2016 11:4830-12-2016 11:48Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
472/2016Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana m.in. na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul. MyśliwskiejUR-I.6721.4.201605-02-2019 12:2605-02-2019 12:26Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
471/2016Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana m.in. na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 StyczniaUR-I.6721.3.201630-12-2016 13:1530-12-2016 13:15Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
470/2016Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana m.in. na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. NowowolskiejUR-I.6721.2.201630-12-2016 13:0930-12-2016 13:09Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
42/2018Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana m.in. na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. BocianiejUR-I.6721.1.201825-05-2018 12:5925-05-2018 12:59Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
222/2016Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy WiejskiejUR-I.6721.1.201610-08-2018 12:1610-08-2018 12:16Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
43/2015Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie południowego odcinka ulicy WiejskiejUR-I.6721.2.201522-03-2016 11:0722-03-2016 11:07Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
45/2015Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy MiodowejUR-I.6721.3.201510-08-2018 12:1610-08-2018 12:16Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
z 112