Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 224
z 23
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2019Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2, 78, obręb Wyszomierz, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.16.2017-2019.MB14-05-2019 07:5614-05-2019 07:56Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
6/2019Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych na działce nr 133/3, obręb Ostrzyca, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.4.2018.MB14-05-2019 08:0114-05-2019 08:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
26/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopom."GKMiOŚ.6220.10.2018.MB12-10-2018 08:1212-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.10.2018.MB28-03-2019 09:5328-03-2019 09:53Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
3/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.1.2014.KZ24-02-2015 10:0424-02-2015 10:04Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
29/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.13.2014.KZ26-02-2015 15:0426-02-2015 15:04Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
20/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.8.2014.KZ26-02-2015 14:2426-02-2015 14:24Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
17/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.6.2014.KZ24-02-2015 15:0124-02-2015 15:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
14/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach24-02-2015 10:3824-02-2015 10:38Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
11/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.4.2014.KZ24-02-2015 10:3824-02-2015 10:38Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
z 23