Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5358
z 536
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
424/20111. Zezwolenie na usunięcie 2szt klonu jesionolistnego z działki o nr ew. gr. 1354/3 w Końskich 2. Niniejsze zezwolenie wydaje się pod warunkiem zastąpienia w/w drzew innymi drzewami o podobnej wartości przyrodniczej w ilości 4szt nasadzonych na tej samej działceUKO.6131.177.201118-08-2011 12:1118-08-2011 10:18Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
176/20121. decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 2. umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewUKO.6131.82.201225-04-2012 11:5025-04-2012 11:50Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
169/20121. decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 2. odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewUKO.6131.71.201223-04-2012 09:0723-04-2012 09:07Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
208/20111. nałozenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowie istniejącej hali produkcyjnej mającejna celu powstanie instalacji technologicznej do produkcji oleju smarowego" w Końskich przy ulicy Górnej 1 na działkach o nr ew.gr. 6294/61, 6294/62, 6294/63, 6294/64, 6294/79 2. nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoUKO.6220.7.2011.SF11-04-2011 12:2011-04-2011 13:27Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
2010/B/01011. nałożyć obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Końskich przy ul. Warszawskiej, działka o nr ew. 975/15" 2. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoUKO.7625-27/201005-08-2010 13:1409-08-2010 06:24Urząd Miasta i Gminy w Końskich
79/20111.Zezwolenie na usunięcie 1 szt brzozy i 10 szt klonu z działki o nr ew gr 6248/21 Zezwolenie wydane pod warunkiem nasadzenia w zamian za usunięte drzewa 7szt klonów i 4 szt lipy 2. Za usunięcie drzew nalicza się opłatę 35 666,21 zł. Termin uiszczenia opłaty odracza się na 3 lata. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność opłata podlega umorzeniu.UKO.6131.11.201125-02-2011 08:1025-02-2011 13:51Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
128/20121.decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew 2.odmowa wydania decyzji na usunięcie drzewUKO.6131.58.201202-04-2012 14:1302-04-2012 14:13Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
146/20121.decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 2.odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewUKO.6131.61.201216-04-2012 12:5116-04-2012 12:51Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
148/20121.decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 2.odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewUKO.6131.39.201216-04-2012 12:5116-04-2012 12:51Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
336/20121.decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 2.odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewUKO.6131.151.201210-08-2012 13:0610-08-2012 13:06Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
z 536