Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 612
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
78/2020Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Eurofoam Polska Sp. z o. o. w Zgierzu" dot. decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25.04.2017 r. znak OR:6220.57.16.2016 o środowiskowych uwarunkowaniachOR.6220.19.202011-08-2020 13:5711-08-2020 13:57Urząd Miasta ZgierzaErofoam Polska Sp. z o. o.
41/2020Budowa instalacji przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Zgierz przy ul. Twardej  na działce o nr ewid.: 266/3 obręb 127OR6220.12.2020.KC23-06-2020 14:3523-06-2020 14:35Urząd Miasta ZgierzaATMO PROJEKT
71/2017Decyzja dla przedsięwzięcie polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów oraz na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 310 obręb 121 przy ul. Andrzeja Struga 35 w Zgierzu.OR.6220.16.201702-01-2018 14:5802-01-2018 14:58Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
73/2017Decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOR.6131.427.2017.BS05-11-2018 13:5805-11-2018 13:58Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
46/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOR.6220.85.201608-11-2017 10:5508-11-2017 10:55Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
54/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno – logistyczno – magazynowo – biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Zgierzu, przy ul. ŁukasińskiegoOR.6220.22.2018.KS23-05-2019 13:2023-05-2019 13:20Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
85/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Program inwestycyjny dla Elektrociepłowni w Zgierzu - budowa nowych jednostek wytwórczych"OR.6220.3.2020.KS.818-09-2020 10:3218-09-2020 10:32Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
151/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboarduOR.6220.6.2018.KS06-09-2018 09:4106-09-2018 09:41Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
88/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych-studni S2 oraz na pobór wód podziemnych poprzez tę studnię dla potrzeb socjalnobytowych, technologicznych i ppoż. istniejącej farbiarni PPH LEGS, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Barwnikowej 19, na działce o nr ewid. 363 obręb 121.OR.6220.8.201923-08-2019 14:1623-08-2019 14:16Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
3/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu zespołu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych - studni głębinowych nr 2 i 3 w miejscowości Zgierz, ul. Daleka 1, na terenie działki nr 28/70 obręb Zgierz 134 Aniołów, m. Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkieOR6220.12.2019.KC03-02-2020 11:0003-02-2020 11:00Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
z 62