Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28060
z 2806
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2066/2011 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej na działce nr 1819/1 obr. 210 Rzeszów - Biała przy ul. Gościnnej w Rzeszowie SR.6341.84.2011.IV14-12-2011 16:3614-12-2011 16:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
2081/2011 Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 321 obr. 210 w pasie drogowym ul. Strażackiej w Rzeszowie. SR.6131.348.2011.III22-12-2011 07:4722-12-2011 07:47Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018/2011 Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na dz.1557/1 obr. 219 przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie.SR.6131.381.2011.III07-12-2011 08:2507-12-2011 08:25Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017/2011 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w granicy dz. 1915/6;1923 obr. 219 przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie.SR.6131.360.2011.III07-12-2011 08:1607-12-2011 08:16Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
652/2013Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Rzeszowa -dostosowanie do nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiskuSR.602.1.32.2012.II17-04-2013 07:3217-04-2013 07:32Urząd Miasta RzeszowaEkkom Sp. z o.o.
2078/2015Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032" (Uchwała Nr IX/171/2015 Rady Miasta Rzeszowa z 28 kwietnia 2015r.SR-VI.621.10.201511-09-2015 07:4211-09-2015 07:42Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa
232/2014Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032" (uchwała Nr LXVIII/1265/2014 Rady Miasta Rzeszowa z 28 stycznia 2014r.SR-VI.621.5.201411-09-2015 07:4211-09-2015 07:42Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2564/2011Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032" (uchwała Nr XI/240/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011 r.)SR.621.1.9.2011.VI11-09-2015 07:4211-09-2015 07:42Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
203/2013Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032" (uchwała Nr XLIV/842/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 18 grudnia 2012r.SR.621.16.2012.VI07-02-2014 07:5107-02-2014 07:51Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2565/2011Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032" (uchwała Nr XXIII/485/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r.)SR.621.1.13.2011.VI11-09-2015 07:4211-09-2015 07:42Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z 2806