Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10472
z 1048
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
775/2011 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane OS-I.7222.3.5.2011.EK02-12-2011 12:0302-12-2011 12:03Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego
815/2011 Wniosek o wydanie decyzji OŚ-III.7221.28.2011 02-12-2011 13:5502-12-2011 13:55Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZŁOM-POL” s.c. Andrzej Świątek, Eugeniusz Krajewski
837/2011 Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami OS-III.7243.85.2011.MM22-10-2012 13:4522-10-2012 13:45Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoElektromontaż Rzeszów S.A.
834/2011 Zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 OS-I.7225.5.3.2011.MS13-12-2011 08:0713-12-2011 08:07Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego
2010/B/0233.Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża piasku w obrębie działki nr 1673/6 w miejscowości Rzemień, gmina Przecław, powiat mielecki.RŚ.IV.PN.7512-277/1020-10-2010 10:5520-10-2010 08:56Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2009/B/00711) wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ciągu planowanej do realizacji drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna - węzęł Rzeszów Wschodni km 460+141,48 – 467+030,04, w gminie Trzebownisko, służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowo - roztopowych do wód i do ziemi wraz z umocnieniami,2) wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń służących do wprowadzania wód opadowych i drenażowych do wód i urządzeń wodnych zlokalizowanych w ciągu planowanej do realizacji drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna - węzęł Rzeszów Wschodni km 460+141,48 – 467+030,04, w gminie Trzebownisko3) wykonanie urządzeń wodnych – rowów ziemnych trawiastych, wraz z przepustami pod zjazdami oraz zastawkami piętrzącymi i awaryjnymi, zlokalizowanych w ciągu planowanej do realizacji drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna - węzeł Rzeszów Wschodni tj. km 460+141,48 – 464+900, w gminie Trzebownisko,RŚ.VII.RD.626-12/0927-05-2009 09:1927-05-2009 11:16Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2009/B/01791. Pozwolenie wodnoprawne dla zakładu LOTOS Asfalt Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu LOTOS Asfalt Sp. z o.o. znajdującego się w Jaśle przy ul. 3-go Maja 101 do urządzeń kanalizacyjnych zakładu LOTOS Jasło S.A. w Jaśle. 2. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego orzeczonego decyzją Wojewody Podkarpackiego, decyzją znak: ŚR-III-6811-5/19/06 z dnia 19.06.2006 r., udzielonego zakładowi LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Gdańsk Oddział Jasło w Jaśle na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych zakładu LOTOS Jasło S.A. w Jaśle ścieków technologicznych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.RŚ.VII.MK.626-65/0922-10-2009 14:1422-10-2009 12:28Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2010/A/00311. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2008 r. znak: RŚ.VII.ED.626-71/08 w części dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Wisły ścieków przemysłowych, bytowych i opadowo-roztopowych. 2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Wisły ścieków z zabudowy przemysłowej Machowa będących mieszaniną ścieków przemysłowych, bytowych i opadowo-roztopowych.RŚ.VII.KM.626-11/1019-02-2010 14:2119-02-2010 13:22Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2009/B/00061. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.02.2005 r., znak ŚR.III-6811-2/5/05 udzielającej Zakładowi Usług Technicznych Spółka z o.o. w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Średnie Wielkie zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, - odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Średnie Wielkie do obcych urządzeń do urządzeń kanalizacyjnych.RŚ.VII.MK.626-61/0813-01-2009 15:1613-01-2009 14:18Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2009/B/01651. Stwierdzenie wygaśnięcia w całości pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Spółce Akcyjnej „CHROM STYL” S.A. w Jaśle, na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowo-opadowych do wód rzeki Jasiołki kolektorem z wylotem na prawym brzegu w km 6+900, decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 8.08.2005 r. znak: ŚR-III-6811-3/40/05 zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.10.2006 r. znak: ŚR-III-6811-5/42/06. 2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie istniejącym wylotem urządzeń kanalizacyjnych, do rzeki Jasiołki w km 6+900, oczyszczonych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków przemysłowych i ścieków deszczowo-roztopowych, z terenu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Jaśle przy ul. Fabrycznej: Zakładu Produkcji Metalowej, Zakładu Produkcyjnego oraz zakładu Baltic Wood S.A.RŚ.VII.RD.626-68/0922-10-2009 10:4822-10-2009 12:27Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
z 1048