Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 360
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2019Budowa elektrowni fotowoltaicznych Lipinki A i Lipinki B do 1 MW każda, wraz z droga dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lipinki, zlokalizowanych na działce 913/2 obręb Lipinki, gmina Warlubie.05-12-2019 12:2705-12-2019 12:27Urząd Gminy w WarlubiuPV-SUN Sp z o.o.
41/2016Decyzja o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn:„Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek położonej w miejscowości Płochocinek gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.”IGOŚ.II.6220.10.201628-11-2016 10:3228-11-2016 10:32Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
11/2017Decyzja o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn:„Wykonanie fundamentu i zbiornika do kriokomory.”IGOŚ.II.6220.13.201619-04-2017 11:2119-04-2017 11:21Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
33/2016Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”IGOŚ.II.6220.8.201616-09-2016 11:4516-09-2016 11:45Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
42/2016Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami przepompowniami przydomowymi w m. Płochocin”.IGOŚ.II.6220.9.201628-11-2016 10:4428-11-2016 10:44Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
14/2016Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o długości 2150 m”.IGOŚ.II.6220..5.201507-04-2016 14:2507-04-2016 14:25Urząd Gminy w Warlubiu
31/2016Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj.- Lipinki-Dąbrowa”.IGOŚ.II.6220.4.201608-08-2016 13:2508-08-2016 13:25Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
23/2016Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi nr 1224C Płochocin-Bąkowo gm. Warlubie”.IGOŚ.II.6220.2.201623-05-2016 11:3323-05-2016 11:33Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
73/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce ewidencyjnej nr 60/1, położonej w miejscowości Bąkowo, w obrębie ewidencyjnym Bąkowo, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.2.201323-07-2013 15:1523-07-2013 15:15Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
72/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów na działce ewidencyjnej nr 364/3, położonej w miejscowości Komorsk, w obrębie ewidencyjnym Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.6.201323-07-2013 15:1523-07-2013 15:15Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
z 36