Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3242
z 325
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/C/0003Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami jest realizacją zapisów ustawy o odpadach. Wyznacza cele i kierunki działań do realizacji rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.09-12-2009 14:0904-01-2010 10:12Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/C/0002Aktualizacja uchwalonego przez Radę Gminy Stanisławów Uchwałą Nr XXX/202/05 z dnia 29.11.2005r.23-11-2009 17:5623-11-2009 16:58Urząd Gminy w Stanisławowie
2008/I/0001Badanie składu wód podziemnych oraz gazu składowiskowego.12-02-2008 12:4712-02-2008 16:04Urząd Gminy w Stanisławowie
2008/I/0004Badanie składu wód podziemnych oraz pomiarów gazów składowiskowych wykonywanych w ramach monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Stanisławowie w I półroczu 2008 r.23-04-2008 16:1523-04-2008 14:17Urząd Gminy w Stanisławowie
2010/I/0016Badanie ścieków oczyszczonych z biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Pustelniku - wylot ścieków z oczyszczalni.18-08-2010 08:4218-08-2010 06:52Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/B/0087Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu produkcji masy bitumicznej do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego w StanisławowieOŚ.7616/6/0909-12-2009 14:4304-01-2010 10:11Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/I/0011Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu produkcji masy bitumicznej do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego w Stanisławowie09-12-2009 14:2931-05-2010 12:28Urząd Gminy w Stanisławowie
2010/B/0062Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na gazyfikacji gminy Stanisławów wraz z poprawą zasilania w gaz Mińska Mazowieckiego, w gminie Poświętne miejscowości Rojków i Turze, gminie Stanisławów w miejscowości Stanisławów, Rządza, Lubomin, Wólka Czarnińska, Ładzyń kolonie, gminie Mińsk Mazowiecki w miejscowości Brzóze, Dłużka, Królewiec, Brek Miński, Wólka Mińska.OŚ.7616/4/201014-06-2010 15:1214-06-2010 13:24Urząd Gminy w Stanisławowie
2010/B/0031Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mały StanisławówOŚ.7616/2/201018-03-2010 14:0318-03-2010 13:06Urząd Gminy w Stanisławowie
2010/B/0072Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2214W w relacji Stanisławów-Mlęcin-Kamionka na odcinku od km 2+928 do km 4+300 na działce o nr ew. 287 w obrębie SokólaOŚ.7616/5/201020-07-2010 11:4720-07-2010 09:51Urząd Gminy w Stanisławowie
z 325