Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1473
z 148
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2016decyzja środowskowa dla "Budowy obory wraz z obiektami towarzyszacymi na działkach o nr ew. 96/1 i 96/2 w m. KownacicaRŚ 6220.1.201520-01-2016 15:4120-01-2016 15:41Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
17/2014Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie schroniska dla bezdomnych zwierzątRŚ.6140.1.201414-07-2015 12:2614-07-2015 12:26Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
164/2012Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek wierzba roznącego na działce nr 215 w m. SokółOR.6131.70.201215-01-2014 13:3415-01-2014 13:34Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
4/2014Decyzja na usunięcie 10 szt. drzew gatunku 9 szt. topola i 1 szt. dąb rosnących na nieruchomości o nr ew. 2492/4 w m. Sobolew.RŚ.6131.130.201325-11-2014 13:4425-11-2014 13:44Urząd Gminy w Sobolewie*******
354/2011Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 410/40, 372/16, 376/20, 410/16, 376/1, 1223, 368 w m. Sobolew gm. SobolewRŚ 6220.5.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
357/2011Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. przebudowa ulicy Maciejowickiej na terenie działki nr ewid. 2316 w m. Sobolew gm. SobolewRŚ 6220.6.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
29/2014Decyzja o śodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na“Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce”RŚ 6220.4.201214-07-2015 12:2014-07-2015 12:20Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
341/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRŚ 6220.1.201125-04-2012 11:0125-04-2012 11:01Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
28/2012Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Gończyce, SokółBG 6730.128.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
367/2011Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowie ulicy Maciejowickiej na działce nr ewid. 2316 w m. Sobolew gm. SobolewBG 6730.62.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
z 148