Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2317
z 232
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/006117 sztuk topól o średnicy od 20 do 50 cm rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1529 C Wojnowo - Bydgoszcz, gm. Sicienko7113/60/0922-09-2009 14:2423-09-2009 07:10Urząd Gminy w Sicienku
2009/D/0002Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sicienko na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-201522-09-2009 15:0523-09-2009 07:25Urząd Gminy w Sicienku
2009/D/0001Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla gminy Sicienko22-09-2009 15:0623-09-2009 07:23Urząd Gminy w Sicienku
2010/A/0074budowa dwóch elektrowni wiatrowch wraz ze stacją energetyczną na terenie części działki nr 60/5 w miejscowosći SicienkoIR 7331-1/81/0903-12-2010 10:5021-12-2010 12:18Urząd Gminy w Sicienku
2010/B/0082budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz ze stacją energetyczną na terenie części działki nr 60/5 w miejscowosći SicienkoIR 7331-1/81/0903-12-2010 10:5521-12-2010 12:28Urząd Gminy w Sicienku
2010/B/0076budowa kanalizacji sanitarnej oraz kolektora tlocznego na terenie działek nr 86/1, 139/20, 138/14, 129, 141, 140, 126, 137, 48/20, 74, 51/1, 106/7 obręb geodezyjny OsówieciR 7331-2/26/0926-11-2010 13:2121-12-2010 12:23Urząd Gminy w Sicienku
2010/B/0077budowa kanalizacji sanitarnej oraz kolektora tlocznego wraz z przepompowniami tlocznymi na terenie działek nr 68, 70, 266, 120, 36/2, 36/4, 34/2, 31/2, 30/2, 27/2, 26/18, 26/13, 26/4, 118, 127, 129, 131, 13, 22/3, 23/4, 16/3, 281 i 35/2 obręb geodezyjny ZielonczynIR 7331-2/27/0926-11-2010 14:5721-12-2010 12:24Urząd Gminy w Sicienku
2010/A/0070budowa kanalizacji sanitarnej oraz kolektora tlocznego wraz z przepompowniami tlocznymi na terenie działek nr 68, 70, 266, 120, 36/2, 36/4, 34/2, 31/2, 30/2, 27/2, 26/18, 26/13, 26/4, 118, 127, 129, 131, 133, 22/3, 23/4, 16/3, 281 i 35/2 w ZielonczynieIR 7331-2/27/1026-11-2010 14:5021-12-2010 12:17Urząd Gminy w Sicienku
2010/A/0071budowa kanalizacji sanitarnej oraz kolektora tlocznego wraz z przepompowniami tlocznymi na terenie działek nr 79, 65, 98, 99, 63, 64 i 62/2 obręb geodezyjny KruszyniecIR 7331-2/28/0926-11-2010 15:1221-12-2010 12:17Urząd Gminy w Sicienku
2010/A/0068budowa kanalizacji sanitarnej oraz kolektora tłocznego na terenie działek nr 62/1, 62/2, 102/1, 102/3, 111/1, 126/3, 447/4LP, 115, 86, 287, 73/3, 76/3, w obrębie PawłówekIR 7331-2/25/0926-11-2010 13:0121-12-2010 12:16Urząd Gminy w Sicienku
z 232