Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 185
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2017Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201707-03-2017 15:5407-03-2017 15:54Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
41/2016Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędna infrastrukturą przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.201607-03-2017 15:5407-03-2017 15:54Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
10/2018aneks nr 1 do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastruktura techniczną planowanego na działce o nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201809-08-2018 15:3209-08-2018 15:32Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
4/2017Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201707-03-2017 16:0307-03-2017 16:03Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
20/2017Decyzja na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy rosnących na działce nr ewid. 101 obręb Podstoła - Zalesie gm. Drużbice.ROŚ.6131.7.201725-05-2017 14:4925-05-2017 14:49Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
41/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20 + 556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin gm. Drużbice.ROŚ.6220.3.201709-10-2017 15:0609-10-2017 15:06Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
8/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 15 sztuk drzew gatunek sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew gatunek brzoza brodawkowata, 11 sztuk drzew dąb szypułkowy, 2 sztuki drzew gatunek topola osika.OS.613.160.201718-05-2018 13:4218-05-2018 13:42Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
35/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 sztuk drzew z gatunku (topola osika 10szt., brzoza brodawkowata 2 szt., olsza czarna 1 szt.) rosnących na działce o numerze ewid. 45/4 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.11.201719-07-2017 10:1319-07-2017 10:13Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
33/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 106 obręb Wola Głupicka, gm. Drużbice.ROŚ.6131.8.201719-07-2017 10:0619-07-2017 10:06Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
36/2018Decyzja na usuniecie drzew rosnących na działce nr ewid. 166 obręb Stoki, gm. Drużbice.ROŚ.6131.2.201828-11-2018 14:2428-11-2018 14:24Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
z 19