Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2631
z 264
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/B/0001Budowa budynku produkcyjnego, zjazdu publicznego z drogi gminnej, parkingu na samochody osobowe i ciężarowe oraz zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków: produkcyjno – warsztatowo – magazynowych i części budynku z pomieszczeniami administracyjno - socjalnymi zakładu na pomieszczenia służące dla zakładu tworzyw sztucznych wraz z rozbudową budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem sanitarnymUG. 7624/8/07/0821-05-2008 14:4721-05-2008 12:48Urząd Gminy Wiśniowa
2008/A/0001Budowa budynku usługowo-handlowego, budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Babica - Warzyce, budowa placów manewrowych i miejsc postojowych na 10 stanowisk, budowa separatora ścieków, budowa linii wodociągowej kolidującej z projektowanym budynkiem, przebudowa linii niskiego napięcia na działce nr 118.21-07-2008 09:5228-07-2008 06:24Urząd Gminy Wiśniowa
2009/I/0014„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 w m. Poznachowicach Dolnych na odcinku ref. 050 od km 2+721 do km 3+670,29 wraz z budową zatoki autobusowej prawostronnej od km 3+080,60 do km 3+136,60 i zatoki lewostronnej od km 3+047,10 do km 3+101,20” nie ma obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.26-11-2009 13:2226-11-2009 13:01Urząd Gminy Wiśniowa
2010/A/0001Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości - Kalembina - część południowaŚ-7624-12/0926-02-2010 14:2215-03-2010 16:52Urząd Gminy Wiśniowa
2010/I/0010„Budowa kładki pieszo - jezdnej na potoku Niedźwiadek w ciągu drogi wewnętrznej do osiedla Strzałba w miejscowości Węglówka ”.14-09-2010 10:1015-09-2010 07:26Urząd Gminy Wiśniowa
2010/A/0004Budowa kładki pieszo- jezdnej na potoku Niedźwiadek w ciągu drogi wewnętrznej do osiedla Strzałba w miejscowości WęglówkaBRGK.7624/4-1/1014-09-2010 09:3415-09-2010 06:44Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0013Decuzja o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "wykonanie przebudowy przepustu na potoku Lipnik (dz.404) na działkach 632, 605, 607/2, 631/6, 632, 633/5, 470 wraz z dojazdami"BRG.7624-2-12/0607-06-2006 10:2807-06-2006 08:36Urząd Gminy Wiśniowa
2009/B/0046Decyzja na wycinkę drzewŚ-7635-39/0905-08-2009 12:0305-08-2009 10:14Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0012Decyzja o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi powiatowej Poznachowice - Lipnik p. Glichów Nr 18258 od km 0 + 010 do km 3 + 368 działki ewid. 77, 118, 518"BRG.7624-1-13/0607-06-2006 10:1907-06-2006 08:36Urząd Gminy Wiśniowa
7/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBRGK.6220.3.2014.KD18-03-2015 14:3418-03-2015 14:34Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 264