Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 248
z 25
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/I/0001Część opisowa, Oddziaływanie składowiska na środowisko naturalne, Rekultywacja składowiska, Oddziaływanie składowiska na środowisko podczas rekultywacji, Monitoring, Harmonogram robót, Kosztorys rekultywacji, Załączniki (mapy, plany).14-09-2010 08:5014-09-2010 06:52Urząd Gminy Siemień
2008/B/0018Decyzja nie zezwalajaca na usunięcie drzewa z gatunku jesion z terenu działki nr 320 w miejscowości TulnikiOś.7635/17/0821-08-2008 14:2121-08-2008 12:23Urząd Gminy Siemień
2009/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaiach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy na działce o numerze ewidencyjnym 242 o pow. 0,0920 ha w miejscowości Tulniki gmina SiemieńOś. 7624/2/0918-02-2009 08:2018-02-2009 07:40Urząd Gminy Siemień
2010/B/0025Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE DROGI GMINNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+745,5 NA DZIAŁCE NR 50/1 W MIEJSCOWOŚCI AUGUSTÓWKA, GM. SIEMIEŃOś.7624/05/D/1013-08-2010 13:3613-08-2010 11:38Urząd Gminy Siemień
2010/B/0005Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji linii do brykietowania i paletyzacji biomasy na działce nr 367/4 w miejscowości Gródek Szlachecki, gmina Siemień.Oś. 7624/15/0910-02-2010 09:3110-02-2010 08:36Urząd Gminy Siemień
25/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Glinny Stok (działki nr 590 i 591), Gmina Siemień”, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OŚ.6220.3.201221-06-2012 08:5721-06-2012 08:57Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
2008/B/0013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacja budynku magazynowego na tuczarnię trzody chlewnej w ilości 1140 sztuk planowanej na działce nr 451/7, położonej w miejscowości Żminne, gmina SiemieńOś.7624/04/0830-06-2008 14:3507-07-2008 12:06Urząd Gminy Siemień
2008/A/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku gospodarczego na potrzeby stolarni na działce nr 264 w miejscowosci Kolonia MiłkówOś.7624/12/0721-04-2008 14:2924-04-2008 12:17Urząd Gminy Siemień
2008/B/0011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptaji budynku gospodarczego na potrzeby stolarni na działce nr 264 w miejscowosci Kolonia Miłków 1Oś.7624/12/0705-05-2008 11:5805-05-2008 10:53Urząd Gminy Siemień
2009/B/0006Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mechaniki pojazdowej na działce nr 99 w miejscowości Glinny Stok, gmina Siemień.Oś. 7624/07/0902-09-2009 14:1202-09-2009 12:16Urząd Gminy Siemień
z 25