Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 62
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0004Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2RGPiN-7627/04/201016-07-2010 09:5216-07-2010 07:57Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0005Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w RaciechowicachRGPiN-7627/5/201008-07-2010 09:1008-07-2010 07:34Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0006Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina RaciechowiceRGPiN 7627/6/201009-07-2010 08:4009-07-2010 06:44Urząd Gminy Raciechowice
3/2011Budowa warsztatu samochodowego z częścią socjalno-biurową i magazynową wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134/1, 134/3, 134/5 położonych w Zegartowicach, gmina Raciechowice 1. Kserokopia poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia; 3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.RGPiN.6220.1.201110-03-2011 09:2510-03-2011 08:30Urząd Gminy Raciechowice*******
2/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRGPiN.6220.3.201211-04-2013 12:4711-04-2013 12:47Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach”RGPiN-7627/5/2010/201128-03-2011 12:3428-03-2011 10:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przdsięwzięcia - „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice” realizowanego na działce nr 469/2 w miejscowości Czasław.RGPiN-7627/6/201002-02-2011 14:0602-02-2011 13:10Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.4.201324-09-2013 13:5524-09-2013 13:55Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.2.201419-11-2014 13:0019-11-2014 13:00Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.3.201329-10-2013 10:0229-10-2013 10:02Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 7