Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 71
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0004Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2RGPiN-7627/04/201016-07-2010 09:5216-07-2010 07:57Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0005Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w RaciechowicachRGPiN-7627/5/201008-07-2010 09:1008-07-2010 07:34Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0006Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina RaciechowiceRGPiN 7627/6/201009-07-2010 08:4009-07-2010 06:44Urząd Gminy Raciechowice
3/2011Budowa warsztatu samochodowego z częścią socjalno-biurową i magazynową wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134/1, 134/3, 134/5 położonych w Zegartowicach, gmina Raciechowice 1. Kserokopia poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia; 3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.RGPiN.6220.1.201110-03-2011 09:2510-03-2011 08:30Urząd Gminy Raciechowice*******
2010/B/0002Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów” na działce nr 543/27 w Raciechowicach.RGPiN 7627/5/200914-07-2010 09:1814-07-2010 07:30Urząd Gminy Raciechowice
9/2017Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”RGPiN.6220.3.201705-09-2017 12:0305-09-2017 12:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2018Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006_A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice”RGPiN.6220.4.201716-11-2018 11:5616-11-2018 11:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201425-07-2014 09:3925-07-2014 09:39Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201430-05-2014 13:2330-05-2014 13:23Urząd Gminy RaciechowiceMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
2/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRGPiN.6220.3.201211-04-2013 12:4711-04-2013 12:47Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 8