Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 458
z 46
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/A/0001Budowa parku elektrowni wiatrowych: 18 szt x 2MW na terenie Gminy Rąbino oraz 7szt x 2 MW na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. Inwestycja dotyczy działek w obrębach: • 3/12, 3/13, 3/14 obręb geodezyjny Wardyń Górny • 10, 33 obręb geodezyjny Łęgi • 1, 60/17, 5/1, 5/2 obręb geodezyjny Stare Ludzicko • 35/13, 52 obręb geodezyjny Rzecino • 6, 2/2, 2/1 obręb geodezyjny Paszęcin • 5/16 obręb geodezyjny Jezierzyce • 26/14, 35, 24, 38, 43, 41 obręb geodezyjny Biernów.IŚP 7627-9/0827-06-2012 11:2727-06-2012 11:27Urząd Gminy Rąbino
2/2013Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoIŚP.6733.5.201226-03-2013 13:5826-03-2013 13:58Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
2/2017Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoIŚP.6733.1.201726-10-2017 09:0026-10-2017 09:00Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
6/2016Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoIŚP.6733.1.201603-01-2017 12:1903-01-2017 12:19Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
8/2016Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoIŚP.6733.3.201603-01-2017 12:1903-01-2017 12:19Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
7/2016Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoIŚP.6733.2.201603-01-2017 12:1903-01-2017 12:19Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
9/2016Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoIŚP.6733.4.201603-01-2017 12:1903-01-2017 12:19Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
2009/B/0005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Małgorzaty Ostrowskiej prowadzącej działalnosć gospodarczą pod firmą Materiały Budowlane z siedzibą w Drawsku Pomorskim na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych podczas wykonywania usług budowlanych na terenie Powiatu Świdwińskiego o kodach 17 06 01 oraz 17 06 05 w ilosci 200 Mg/rok.OŚ /645/I/25/0821-04-2009 09:4621-04-2009 08:01Urząd Gminy Rąbino
103/2015Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoIŚP.6721.1.201329-03-2016 12:1629-03-2016 12:16Urząd Gminy RąbinoWójt Gminy Rąbino
38/2014OPINIA Regionalnego Dyrektora Ochrony SrodowiskaIŚP.6220.7.201427-03-2015 12:4527-03-2015 12:45Urząd Gminy RąbinoRDOŚ
z 46