Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1807
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
90/2013Decyzja o umorzeniu postępowaniaZP.6220.2.201217-10-2014 11:5717-10-2014 11:57Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
1/2014Decyzja o umorzeniu postępowaniaZP.6220.4.201323-05-2017 14:1323-05-2017 14:13Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
5/2014Decyzja o umorzeniu postępowaniaZP.6220.2.201417-10-2014 12:4017-10-2014 12:40Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
18/2013Decyzja o umorzeniu postępowaniaZP.6220.6.201217-10-2014 12:2217-10-2014 12:22Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
2/2017Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce o nr ew.149.ZP.6220.4.201323-05-2017 14:1323-05-2017 14:13Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
247/2011Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kładki przez dopływ rzeki Moszczenicy w ciągu drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Stare Skoszewy, polegającego na budowie nowego obiektu mostowego w ciągu istniejącego chodnika na działce nr ewid. 143 w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna".RO.7625/6/200917-10-2014 14:3317-10-2014 14:33Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
576/2011Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa trzech budynków:2 hale przemysłowo-magazynowe z częścią biurowo-socjalną oraz jeden budynek administracyjno-biurowy na działkach nr ewid. 93/5i 936 w miejscowości Natolin, gmina NowosolnaZP.7625/4/2010/201117-10-2014 12:3517-10-2014 12:35Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
192/2011Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Remont drogi krajowej nr 72 Łódź-Brzeziny-Rawa Mazowiecka na odcinku przez miejscowość lipiny od km 119+150 do km 120+450, działka nr ewid. 98, miejscowość Lipiny, gmina Nowosolna".ZP/7625/3/200717-10-2014 14:5917-10-2014 14:59Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
360/2011Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, adaptacja typowego projektu sali gimnastycznej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipiny" na działce oznaczonej nr ewid. 19 obręb Lipiny, gmina Nowosolna".RO.7625/1/201017-10-2014 14:3317-10-2014 14:33Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
515/2017Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaZP.6220.2.201729-12-2017 09:1129-12-2017 09:11Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
z 181