Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1807
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
92/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachZP.6220.4.201217-10-2014 11:5617-10-2014 11:56Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
16/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: :Punkt zbierania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp. z o.o.", planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 288/1, 288/3, 288/4 położonych w miejscowości Teolin, obręb g. Lipiny, gmina NowosolnaZP.6220.2.201628-12-2016 17:2028-12-2016 17:20Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
8/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie magazynu, budowie hali magazynowej, budowie placów składowych, likwidacji istniejącego zbiornika wód opadowych oraz budowie nowego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na wody opadowe" na działkach nr ew. 299/2, 302/4, 303/11, 303/13, 303/15, 305/4, obręb Lipiny, gmina NowosolnaZP.6220.5.201525-09-2015 09:0225-09-2015 09:02Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
10/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" o długości 1316 m na działkach o numerach ewidencyjnych: 114, 39/3 i 39/4, w obrębie Wiączyń DolnyZP.6220.6.201527-10-2015 09:5227-10-2015 09:52Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
10/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni <210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" na działce o numerze ewidencyjnym 170/4, w miejscowości Lipiny, gmina NowosolnaZP.6220.3.201321-10-2016 14:2721-10-2016 14:27Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
5/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu punktu skupu złomu i zbierania pojazdów na działce nr ew. 172 w miejscowości Natolin” w gminie NowosolnaZP.6220.7.201524-02-2016 08:4924-02-2016 08:49Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
245/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa chodnika w miejscowości Kalonka od skrzyżowania do końca miejscowości w ramach przebudowy drogi gminneja działkach o numerach ewid. 110/2, 122/4, 122/3, 122/1, 141/1, 144/4, 144/9, 144/6, 144/2, 144/3, 127/1, 127/3, 127/6, 127/7, 128/1, 128/7, 128/8, 152/17, 152/4, 152/11, 152/16, 151, 138 w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna".RO.7625/5/200917-10-2014 14:3317-10-2014 14:33Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
214/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii na działce nr ewid. 187/1 we wsi Plichtów, obręb Byszewy, gmina Nowosolna".RO.7625/2/200817-10-2014 14:2817-10-2014 14:28Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
208/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa odcinka drogi dojazdowej do wysokości zakładu "Poz-Bruk" w Teolinie, na działkach o numerach ewid.31/4 we wsi Natolin i 299/1 we wsi Teolin, gmina Nowosolna".ZP/7625/10/200717-10-2014 14:5817-10-2014 14:58Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"ZP.6220.1.201609-03-2017 14:0809-03-2017 14:08Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
z 181