Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 16
z 2
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2016Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 3268.WSOŚ.6131.5.2016/408-03-2016 13:4808-03-2016 13:48Urząd Gminy LeżajskWójt Gminy Leżajsk
8/2016Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 368WSOŚ.6131.3.2016/408-03-2016 13:4808-03-2016 13:48Urząd Gminy LeżajskWójt Gminy Leżajsk
10/2016Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 501.502,503.WSOŚ.6131.4.2016/408-03-2016 13:4808-03-2016 13:48Urząd Gminy LeżajskWójt Gminy Leżajsk
4/2016Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 5832/204-03-2016 09:4904-03-2016 09:49Urząd Gminy LeżajskWójt Gminy Leżajsk
6/2016Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 938WSOŚ.6131.2.2016/408-03-2016 13:2008-03-2016 13:20Urząd Gminy LeżajskWójt Gminy Leżajsk
3/2018Formularz C - Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi PiskorowiceWSPP.6721.1.201714-09-2018 14:4214-09-2018 14:42Urząd Gminy LeżajskMASTERPLAN Rafał Kozieł
2/2018Formularz C - Projekt Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy LeżajskWSPP.6720.1.201714-09-2018 14:4214-09-2018 14:42Urząd Gminy LeżajskMASTERPLAN Rafał Kozieł
4/2018Formularz F - Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi Piskorowice -WSPP.6721.1.201714-09-2018 14:4214-09-2018 14:42Urząd Gminy LeżajskMASTERPLAN Rafał Kozieł
1/2018Formularz F - Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy LeżajskWSPP.6720.1.201714-09-2018 14:4214-09-2018 14:42Urząd Gminy LeżajskMASTERPLAN Rafał Kozieł
1/2016Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-202203-03-2016 12:0203-03-2016 12:02Urząd Gminy LeżajskWójt Gminy Leżajsk
z 2