Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 22
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2020Decyzja - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1722, obręb Cieszyna”Gpr.6220.6.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
6/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1725, obręb Cieszyna”Gpr.6220.5.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
3/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1802-07-2019 14:18Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
10/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.5.201930-09-2019 12:2230-09-2019 12:22Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
5/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.8.201926-09-2019 11:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
8/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.6.201930-09-2019 11:3230-09-2019 11:32Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
8/2020postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p. n. „Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725”Gpr.6220.12.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
2/2018postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 13:4502-07-2019 13:45Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
6/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGpr.6220.8.201926-09-2019 11:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
1/2019raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1002-07-2019 14:10Urząd Gminy Frysztakmgr inż. Piotr Skaza EKOCONSULTING
z 3