Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 32
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2020Decyzja - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1722, obręb Cieszyna”Gpr.6220.6.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
6/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1725, obręb Cieszyna”Gpr.6220.5.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
3/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1802-07-2019 14:18Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
16/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.21.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
17/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.27.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
15/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
19/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.36.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
18/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.32.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
10/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.5.201930-09-2019 12:2230-09-2019 12:22Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
5/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.8.201926-09-2019 11:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
z 4