Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 850
z 85
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
35/2011Budowa małej elektrowni wodnej wraz z niezbędną infrasyrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Ratowice na wysokosci km 227 + 400 biegu rzeki Odry na działkach nr 280, 423/1, 424, 427/1.OiSO.6220.11.5.2011AJ09-09-2013 08:2509-09-2013 08:25Urząd Gminy Czernica
25/2011Budowa małej elektrowni wodnej wraz z niezbędną infrasyrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Ratowice na wysokosci km 227 + 400 biegu rzeki Odry na działkach nr 280, 423/1, 424, 427/1. OiSO.6220.11.201109-09-2013 08:2509-09-2013 08:25Urząd Gminy CzernicaMEW 1 sp. z o.o.
21/2011Budowa osiedla budynków jednorodzinnych pod nazwa Nowe Sępolno na działce nr 515/1, AM-3 w miejscowości Chrząstawa Mała, gmina Czernica. OiSO.6220.9.201128-07-2011 13:1128-07-2011 11:12Urząd Gminy Czernica*******
27/2011Budowa stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 16/1, obreb Wojnowice w miejscowości Wojnowice. OiSO.6220.12.201128-07-2011 14:1828-07-2011 12:19Urząd Gminy Czernica*******
10/2013Decyzja; Budowa centralnego węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu zbornego ścieków z terenu gminy i punktu przerzutu ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia.OiSO.6220.1.6.2013.MD09-09-2013 08:2209-09-2013 08:22Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
10/2012Decyzja; Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Ratowicach na rzece Odrze, na dz. 291/2, 423/1, 423/2, 424 oraz 427/1 w obr. Ratowice, gm. Czernica.OiSO.6220.5.8.2012.AJ09-09-2013 08:2109-09-2013 08:21Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
2/2013Decyzja; Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Ratowicach na rzece Odrze, na dz. 291/2, 423/1, 423/2, 424 oraz 427/1 w obr. Ratowice, gm. Czernica.OiSO.6220.5.14.2012.2013.AJ09-09-2013 08:2109-09-2013 08:21Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
1/2013Decyzja; Budowa małej elektrowni wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą tworzącą, zlokalizowanej w miejscowości Ratowice na wysokości km 227+400 biegu rzeki Odry, na działkach 280, 423/1, 424, oraz 427/1 w gminie Czernica.OiSO.6220.3.6.2012.2013.AJ09-09-2013 08:2509-09-2013 08:25Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
13/2013Decyzja; Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała oraz Chrząstawa Wielka w miejsce istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki.OiSO.6220.3.12.2013.MD09-09-2013 08:2209-09-2013 08:22Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
20/2014Decyzja częściowo zezwalająca i częściowo odmawiająca usunięcia drzew/krzewówOiSO.6131.11.2014.AO26-03-2014 15:3026-03-2014 15:30Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
z 85