Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2422
z 243
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0010Budowa linii napowietrzno-kablowej 2 x 110 kV do stacji abonenckiej 20/110kV Kaczkowo oraz przebudowę linii średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 240/2,233,226,228,210/2,208,205,204,192,188,186/4,186/1,181,102/5,292,100,99,91/2,92,91/3,90/5,295 w Kaczkowie, gm.Łęczyce.AB14-IX-7351/62/1021-09-2010 08:2321-09-2010 06:29Starostwo Powiatowe w Wejherowie
1/2012Decyzja - przeniesienie koncesji z jednego podmiotu gospodarczego na drugiOS.6522.16.2011.AN18-01-2012 15:2018-01-2012 15:20Starostwo Powiatowe w WejherowieWydział Środowiska
222/2016Decyzja 337/2016 zezwalająca na usunięcie 11 m2 śnieguliczki,1 m2 bzu czarnego,śliwy ałyczy 40 m2 rosnących na działce gminnej oznaczonej nr ewid.1040/11 obr.18 w Rumi.OS.6131.59.2016.BM18-04-2017 15:1918-04-2017 15:19Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
230/2016Decyzja 371/2016 zezwalająca na usunięcie 8 szt klonu zwyczajnego i 2 szt. brzozy brodawkowatej rosnących na działce gminnej oznaczonej nr ewid.370/80 obr.StrzebielinoOS.6131.64.2016.BM24-04-2017 10:0824-04-2017 10:08Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
210/2013Decyzja dla Gościcińskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Gościcino udzielająca pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z emitorów zlokalizowanych w zakładzie.OS.6224.5.2013.MM128-11-2013 14:1428-11-2013 14:14Starostwo Powiatowe w WejherowieKLOSE Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
141/2013Decyzja na transport odpadówOS.6233.14.2013.MM102-08-2013 13:3202-08-2013 13:32Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
119/2017Decyzja na usunięcie 1 szt.topoli białej, rosnącej na działce o nr ewid.277/2 obr.Kębłowo, gm. Luzino.OS.613.70.2017.BM03-07-2017 14:3503-07-2017 14:35Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
244/2016Decyzja na usunięcie 3 szt topoli kanadyjskiej i 2 szt. brzozy brodawkowatej, rosnących na działce o nr ewid. 277/11, obr.Łęczyce.OS.6131.76.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
79/2015Decyzja nakładająca obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul.Mostowa 11a,80-778 Gdańsk dotyczącego emisji hałasu w ramach eksploatacji drogi 216 w miejscowości Reda w sąsiedztwie zab.mieszk. ul.Widokowa i Storczykowa.OS.6220.3.2015.MM104-09-2015 11:5304-09-2015 11:53Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
24/2013Decyzja naliczająca opłatę eksploatacyjną za I i II półrocze 2012 r. za wydobycie kopaliny pospolitej-kruszywa naturalnego ze złoża "DĄBRÓWKA"OS.6575.4.2013.MZB22-03-2013 14:4922-03-2013 14:49Starostwo Powiatowe w WejherowieStarostwo Powiatowe w Wejherowie
z 243