Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
Infoos/7633-2/38383A/2007- wniosek o uzgodnienie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie inwestcji bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.w Nowej Soli ul. Przemysłowa, realizowanego na działce nr 52/6, 56, 57/3 obręb 0006-6 Nowa Sól.BŚ.7633-110/2007/145112-09-2007 00:0012-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Nowej Soli      
Infoos/7633-2/38376A/2007- wniosek o wydanie opinii dotyczącej obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w Kolsku.BŚ.7633-113/2007/147417-09-2007 00:0017-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Kolsko      
Infoos/7633-2/38358A/2007- wniosek o zajecie stanowiska, czy dla przedsięwzięcia jakim jest ,,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o Qdśr= 250/d o RM 3108 na działce ew. nr 277/6 i z odprowadzeniem do rowu melioracji podstawowej działka nr 494 w obrebie miejscowości Lubięcin, niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz określenie zakresu raportu- jeśli jest wymagany.BŚ.7633-109/2007/144312-09-2007 00:0012-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/7633-2/38367A/2007- wniosek o zajęcie stanowiska, czy dla przedsięwzięcia jakim jest ,, Budowa ulicy Energetyków wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego ( dz. nr 1058, obręb 6 miasta Nowej Soli )", niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.BŚ.7633-106/2007/144010-09-2007 00:0010-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Nowej Soli      
Infoos/4819/2/34390A/20075 budynków do produkcji bojlera kurzego, budynku gospodarczego, 10 zbiorników na gaz propan-butan, 15 silosów pasowych, 5 zbiorników na ścieki, 3 wiat do gromadzenia odpadów stałych i konfiskatorów oraz zbiornika p.poż. na dz. nr 8/7 w miejscowości MariankiAB.VII.7351-636/200717-04-2007 00:0017-04-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliAnna Taraszek      
Infoos/7633-1/17697A/2005apytanie o obowiazek sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia Przebudowa mostu nad rzeką Białką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 293 Borów - Nowe Miasteczko - Bytom Odrzański w miejscowości Nowee Miasteczko ul. KolejowaOŚ.7633-69/2005/134511-10-2005 00:0011-10-2005 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski Nowe Miasteczko      
Infoos/7633-3/56574A/2009Budowa 16 elektrowni wiatropwych o łącznej mocy 40 MW w OPbrębie Stypółów gmina kożuchów i obrębie nSieciebborzyce, gmina SzprotawaBŚ.XIV.7633-25/0916-06-2009 00:0016-06-2009 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Kożuchowie      
Infoos/6955/2/45015A/2008budowa biogazowni rolniczej na działkach nr 48/9 i 48/10 polozonych w NiedoradzuBŚ.II.7351-951/200826-05-2008 00:0026-05-2008 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliBiogaz Agri Sp. z o.o.      
Infoos/14871//55264A/2009budowa budynku biurowego, budynku garażowo-magazynowego z myjnią, budynku z kojcami dla psów oraz sieci wewnętrznych: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenażowa, oświetlenia zewnętrznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem cieplnym, okablowania niskoprądowego, elektroenergetyczna - zasilania wraz z agregatem prądotwórczym oraz budowa dwóch zjazdów z drogi (dz. nr 165/79), budowa deóg, chodnikow, placów, patrkingów, masztu antenowego na dz. nr 165/81, 165/79 w Nowej Soli miasto - obręb 2.BŚ.I.7351-2109/200919-11-2009 00:0019-11-2009 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliKomenda Wojewódzka Policji      
Infoos/12722//39980A/2007budowa budynku magazynu odpadów niebezpiecznych sortowni odpadów komunalnychAB-III-7351-1941/2006/265/200715-10-2007 00:0015-10-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliGEPPO Sp. z o. o.      
z 301